ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΝΤΥΝΑΝ


Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου από τις 09.00 έως τις 13.00, "οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για εθελοντική αιμοδοσία.

Οι εργαζόμενοι του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο, αγκαλιάζουν πάλι αυτή τη πρωτοβουλία αγάπης και ανθρωπιάς, με την ενεργό συμμετοχή τους, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς" αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.


    Στην κορυφή