ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ


Κατόπιν ενημέρωσης καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε διακίνηση μιας παρτίδας του προϊόντος APTAMIL 2 της MILUPA με μη ορθή επισήμανση.Τα στοιχεία της παρτίδας είναι :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Aptamil 2 MILUPA
(NUMIL HELLAS)
238820
με ημερομηνία λήξης 24.01.2014
(βλ. κάτω μέρος συσκευασίας)


Στη συγκεκριμένη παρτίδα αναφέρεται λανθασμένα, ότι προορίζεται για βρέφη «από 0 – 6 μηνών» αντί του ορθού «από 6 μηνών».

Το πρόβλημα περιορίζεται στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΠΑΡΤΙΔΑ και δεν κυκλοφορεί στην αγορά άλλη παρτίδα με τη συγκεκριμένη εσφαλμένη επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την εταιρεία την προληπτική απόσυρση της εν λόγω παρτίδας για την αποκατάσταση της επισήμανσης και τη σχετική ενημέρωση των καταναλωτών, ενέργειες στις οποίες έχει ανταποκριθεί άμεσα η εταιρεία.

    Στην κορυφή