Ε.Σ.Α.μεΑ.:ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Με επιστολή της στον κ. Γ. Καπελέρη, Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων, η Συνομοσπονδία καταδεικνύει τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί τη διευκρινιστική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1244 για το ειδικό τέλος ακινήτου, η οποία σε συνδυασμό με την αρχική εγκύκλιο 1211 οδηγεί τους εφόρους και τους υπαλλήλους των ΔΟΥ να θεωρούν ότι ο μειωμένος συντελεστής 0,5 εφαρμόζεται μόνο στους συζύγους που βαρύνουν φορολογικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον αυτοί έχουν αναπηρία με ποσοστό από 80% και άνω και δεν έχουν δικό τους φορολογικό εισόδημα.

Αυτό προκύπτει από καταγγελίες γονέων/κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία οι οποίοι βαρύνονται φορολογικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, τα οποία δεν έχουν δικό τους εισόδημα και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της αρχικής διάταξης του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4024/2011.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά νέα εγκύκλιο με την οποία θα διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής 0,5% ισχύει και για τα όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως συγγενικής σχέσης, που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με βαριές αναπηρίες.

Ειδικά για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες: νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, ζητά να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής μόνο με την αναφορά της κατηγορίας αναπηρίας, και όχι του ποσοστού αναπηρίας, λόγω του ότι όλες οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν κατά κανόνα ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για αυτές τις κατηγορίες.


    Στην κορυφή