Ε.Σ.Α.μεΑ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΚΕΔΔΥ


Την κατάργηση, με μια μονοκοντυλιά, του θεσμού των ΚΕΔΔΥ, καταγγέλλει η ΕΣΑμεΑ, που απαιτεί από το υπουργείο Παιδείας "την απόσυρση της ρύθμισης που καταργεί τις υπηρεσίες των ΚΕΔΔΥ και δημιουργεί ένα νέο Καιάδα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα διαμηνύει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο δυναμικά με μέτρα που προετοιμάζουν την κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος για τα άτομα με αναπηρία και προοιωνίζουν εποχές του παρελθόντος.

Καμία οικονομική κρίση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια εξοντωτικά και απεχθή μέτρα.

Το άρθρο 22 του προσχεδίου νόμου «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης» καταργεί τα ΚΕΔΔΥ, που μπορούν μέσω συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών ενίσχυσης και ενδυνάμωσης τους να έχουν προσφέρει αποδοτικότερες υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης τω ΑμεΑ. Είναι πραγματικό άξιο απορίας ποιος ιθύνων νους σκέφτηκε την κατάργηση εκείνων των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία, την οργάνωση πολύτιμων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ποιος ιθύνων νους σκέφτηκε την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ, των οποίων την ενίσχυση και ενδυνάμωση ζητούσαν με επιμονή οι φορείς του αναπηρικού κινήματος, χωρίς να προβλέπει την ίδρυση νέων υπηρεσιών."    Στην κορυφή