Ε.Σ.Α.μεΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟY ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑμεΑ


Υλοποιείται η δέσμευση του υπουργού Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη απέναντι στην Ε.Σ.Α.μεΑ., την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία με την τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στον εφαρμοστικό νόμο αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με αυτή την τροπολογία, η επίμαχη παράγραφος στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 δεν εφαρμόζεται για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης γονέων/συζύγων ΑμεΑ οι οποίες είχαν κατατεθεί πριν την 4η Αυγούστου 2011. Κατ’ αυτό τον τρόπο τελειώνει ο Γολγοθάς που βίωναν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους..

Συγκεκριμένα όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ατόμων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες (τέκνα και συζύγους) που είχαν κατατεθεί πριν την 4η Αυγούστου 2011 θα εξεταστούν βάσει του προϊσχύοντος, αυτής της ημερομηνίας, συνταξιοδοτικού θεσμικού πλαισίου. Οι απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης, αιτήσεων που είχαν κατατεθεί προ της 4ης Αυγούστου 2011, ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα αιτήματα αυτών επανακρίνονται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.


    Στην κορυφή