Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝΗ ΕΣΑμεΑ και το ελληνικό αναπηρικό κίνημα ανακοινώσε οτι "στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 11 π.μ. στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται ώστε η Ομοσπονδία Κωφών, μαζί με γονείς και μαθητές να εναντιωθεί στα σχέδια του υπουργείου για συρρίκνωση της ήδη υποβαθμισμένης εκπαίδευσης των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Το υπουργείο έχει ήδη αποφασίσει την κατάργηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων Αθήνας (Αμπελόκηποι), καθώς και την κατάργηση του Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής."


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας ζητά:


- Διατήρηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων Αθήνας και συνέχιση της ολοήμερης λειτουργίας του

- Μετατροπή σε ολοήμερα όλων των Ειδικών Σχολείων Κωφών και Βαρήκοων ανά την Ελλάδα, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας

- Αξιοποίηση των μεγάλης έκτασης χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω:

▪ της μεταστέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών & Βαρήκοων της Πεύκης στους χώρους του ΕΙΚ

▪ της ίδρυσης ενός Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικά για Κωφούς και Βαρήκοους

▪ της ίδρυσης ενός Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή, εναλλακτικά, της μεταστέγασης του ΤΕΕ Κωφών και Βαρήκοων της Αγίας Παρασκευής στο ΕΙΚ, αποσυμφορώντας έτσι τους χώρους της Αγίας Παρασκευής, αφού εκεί ήδη συστεγάζονται τόσο το Γυμνάσιο όσο και το Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων της Αγίας Παρασκευής

- Διατήρηση της λειτουργίας του Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής ως πλήρους λυκείου, σε ισότιμη βάση με τις λυκειακές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και μη υποβάθμισή του σε απλές λυκειακές τάξεις

- Αναβάθμιση των λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Κωφών & Βαρήκοων Αργυρούπολης και του Γυμνασίου Κωφών & Βαρήκοων Θεσσαλονίκης (Πανοράματος) σε πλήρη λύκεια.

- Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος στη διαβούλευση του τόσο σοβαρού αυτού θέματος, που έχει ήδη αναστατώσει την κοινότητα των Κωφών.

Για την ΕΣΑμεΑ η συνένωση - συγχώνευση των σχολείων δεν μπορεί να λειτουργεί στη λογική της συνένωσης των ελλειμμάτων και αδυναμιών, γιατί αυτό γιγαντώνει τα διαχρονικά προβλήματα και αδυναμίες που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα με αναπηρία. Εάν δεν σχεδιαστούν επείγοντα και άμεσα μέτρα για την μεθοδική επίλυση των προβλημάτων, ακόμα και απλές σκέψεις για τη συγχώνευση - συνένωση σχολικών μονάδων θα διαιωνίσουν και θα πολλαπλασιάσουν τα υπάρχοντα λειτουργικά προβλήματα.
    Στην κορυφή