Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Η Ε.Σ.ΑμεΑ., όπως ανακοίνωσε, "συμπαρίσταται στον δίκαιο αγώνα των απολυμένων πρώην εργαζομένων του ΟΠΑΠ Α.Ε. και αποσπασθέντων μέσω Υπουργικών Αποφάσεων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επισημαίνοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και τρία άτομα με μόνιμες και βαριές αναπηρίες".

Εν’ όψει της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι απολυμένοι κατά του τελευταίου εργοδότη τους της Γ.Γ. Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011, η Ε.Σ.ΑμεΑ. κατέθεσε σχετική επιστολή με την οποία ζητάει από την Ελληνική Δικαιοσύνη να εξετάσει την ανωτέρω υπόθεση σύμφωνα με το κοινωνικό και ανθρώπινο δίκαιο.

Ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την απόλυση των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από τον ΟΠΑΠ με την περίφημη σύμβαση μιας μέρας και της καθημερινής ανανέωσής της, και εν συνεχεία είχαν αποσπασθεί τα τελευταία έτη μαζί με δεκάδες εργαζόμενους μέσω Υπουργικών Αποφάσεων στη Γ.Γ. Αθλητισμού, η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει από το Δικαστήριο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Τη βούληση του Συνταγματικού Νομοθέτη για την λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία της αναπηρίας, το συνολικό χρόνο απασχόλησης των ΑμεΑ. που εργάζονταν επί μακρό χρονικό διάστημα με αλλεπάλληλες διαδοχικές συμβάσεις, γεγονός που συνιστά ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, την οικογενειακή κατάσταση των τριών ΑμεΑ, τις προηγούμενες Δικαστικές Αποφάσεις μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δημοσίου βάσει των οποίων οι 64 συνολικά εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των τριών εργαζομένων με αναπηρία, κατέστη δυνατό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για άλλους 10 μήνες στη Γ.Γ. Αθλητισμού και το γεγονός ότι το Κράτος ως εργοδότης θα έπρεπε να είχε λάβει ήδη μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας των ατόμων με αναπηρία .

Τέλος η Ε.Σ.ΑμεΑ. επισημαίνει ότι η Γ.Γ. Αθλητισμού η οποία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνέχεια της Διοίκησης του ΟΠΑΠ Α.Ε. που εισήγαγε το θεσμό της ημερήσιας σύμβασης εργασίας και της τραγικής και εκβιαστικής ομηρίας των εργαζομένων του, δεν συνυπολόγισε την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο που περνά η χώρα μας. Χρονική περίοδο κατά την οποία η Πολιτεία θα έπρεπε να έχει λάβει μέτρα για την οικονομική και κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και όχι να καταδικάζει αυτά τα άτομα στην πιο σκληρή και ωμή μορφή σύγχρονης κοινωνικής βίας, δηλαδή στην ανεργία.


    Στην κορυφή