Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.


Τα σοβαρότερα προβλήματα στη λειτουργία του νέου ΚΕ.Π.Α. εντόπισε και καταγράφει η Ε.Σ.ΑμεΑ., σε επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη και παράλληλα υπενθυμίζει ότι συνεχίζει να περιφρουρεί τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενώ στέκεται αρωγός σε αυτό το εγχείρημα.

Από τα σοβαρότερα προβλήματα στη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α. είναι η άναρχη και άνιση χωροταξική κατανομή των υγειονομικών επιτροπών ανά περιφέρεια. Σε κάποιες περιφέρειες συγκροτείται και λειτουργεί Υγειονομική Επιτροπή σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών (π.χ. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης) που ανήκουν στη δύναμή τους, ενώ υπάρχουν περιφέρειες που δεν προβλέπεται συγκρότηση επιτροπών σε καμία πόλη τους (π.χ. Αγρίνιο, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,) !!! Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την έλλειψη συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών σε νησιωτικές περιοχές όπως η Σάμος ή η Χίος, η τα νησιά του Ιονίου και τα μικρότερα νησιά που βρίσκονται γύρω τους. Εντωμεταξύ, η εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει ουδεμία πρόβλεψη για τα άτομα με βαριά αναπηρία που δεν δύνανται να μετακινηθούν (κατάκοιτοι κ.λπ.), παρ’ όλο που η Ε.Σ.ΑμεΑ. είχε καταθέσει στο έγγραφό της συγκεκριμένες προτάσεις και είχε σημειώσει την αναγκαιότητα θέσπισης συστήματος κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης για περιπτώσεις βαριάς και πολλαπλής αναπηρίας.

Παράλληλα, η Ε.Σ.ΑμεΑ. είναι αντίθετη στην εμπλοκή ιδιωτών ιατρών στην έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και εξετάσεων, αλλά και διαφωνεί κάθετα με την καταβολή του ποσού των 46,14€ από μέρος των αιτούντων ΑμεΑ για τον καθορισμό βαθμού αναπηρίας, ανάλογα με τη χρήση του πιστοποιητικού γνωμάτευσης. Πρόκειται για μέτρο το οποίο αντιτίθεται στην ισονομία των ελλήνων πολιτών και στερείται κοινής λογικής. Στην παρούσα δε οικονομική περίοδο είναι ανεξήγητη άδικη και άκρως σκληρή η οικονομική επιβάρυνση των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι προσέρχονται χωρίς παραπεμπτικό του Υγειονομικού τους Φορέα στις Υγειονομικές Επιτροπές για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Η Συνομοσπονδία εκφράζει προβληματισμό για το κατά πόσο ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας (γνωμάτευση αναπηρίας) θα είναι ενιαίος και αποδεκτός σε όλες τις υπηρεσίες και για όλες τις οικονομικές και κοινωνικές παροχές, αφού γίνεται σαφής διαχωρισμός στις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές κρίσεις αναπηρίας. Για μια ακόμη φορά καθορίζεται κρίση αναπηρίας ανάλογα με την παροχή.

Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενστάσεις θα εξετάζονται εάν συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι, που θα αναφέρονται στο κείμενο της ένστασης. Η αξιολόγηση της ένστασης -όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο- θα διενεργείται από την Δ/νση Αναπηρίας του ΙΚΑ. Από ποιους όμως θα αξιολογείται αυτή η ένσταση, αφού οι λόγοι της ένστασης εξετάζονται από θεσμικό όργανο μεγαλύτερου βαθμού, δηλαδή στην περίπτωσή μας από Β/Βάθμια Υγειονομική Επιτροπή; Για ποιους λόγους τίθεται ενδιάμεσος κρίκος, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την ιδιότητά του, μεταξύ των Α/Βάθμιων και Β/Βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών;


    Στην κορυφή