Ε.Σ.Α.μεΑ. ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ: ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ


Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας Γ. Παπανδρέου απευθύνει η Ε.Σ.ΑμεΑ., σκιαγραφώντας τη δυσμενή, εντεινόμενη και βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην εθνική οικονομία που η διεθνής κοινότητα επιτάσσει. Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα είναι αναποτελεσματικές, εάν δεν ληφθεί παράλληλα ένα πλαίσιο μέτρων υποστήριξης των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Σε αυτές τις δυσμενείς οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναμένουν από τον πρωθυπουργό στην Δ.Ε.Θ., το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, να εξαγγείλει τη λήψη μέτρων και πολιτικών ικανών να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, που βιώνουν μέρα με την ημέρα ολοένα και περισσότερο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά προσωπικά από τον πρωθυπουργό της χώρας συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τη λήψη ενός πακέτου συνδυαστικών μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.


1. Ειδικά μέτρα εισοδηματικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις & των οικογενειών που έχουν στην φροντίδα τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

2. Διασφάλιση της λειτουργίας του Δημοσίου Συστήματος Πρόνοιας και των φορέων/ιδρυμάτων ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

3. Διασφάλιση του Εθνικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας για όλους του πολίτες της χώρας με ειδικά μέτρα για τη δωρεάν και άνευ συμμετοχής πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλες τις υπηρεσίες του.

4. Προώθηση μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λήψη μέτρων διασφάλισης των θέσεων εργασίας τους στους κανονισμούς εργασίας και σε όλες τις Συλλογικές & Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας.

5. Εκπαιδευτική πολιτική προώθησης της ένταξης όλων, ανεξαιρέτως, των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.    Στην κορυφή