Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο απεύθυνε η ΕΣΑμεΑ, με τα αιτήματα και τις προτάσεις της για την ένταξη όλων των ατόμων με αναπηρία τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013 στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.


Μερικές από τις χρόνιες ελλείψεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία κάθε σχολική χρονιά:


• έλλειψη προσβάσιμων σχολικών κτιρίων,

• προβλήματα και αδυναμίες του συστήματος μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία

• ελλείψεις στα ωρολόγια προγράμματα και στο εκπαιδευτικό υλικό των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης των Γενικών Σχολείων,

• καθυστερήσεις στους διορισμούς των εκπαιδευτικών στα Ειδικά Σχολεία,

• έλλειψη παροχής παράλληλης στήριξης και συνεκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία,

• έλλειψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού το οποίο υποβαθμίζει την παροχή επαρκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών

• έλλειψη εκπαιδευτικών βιβλίων προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία κλπ.Οι μαθητές με αναπηρία, λόγω και της έντονης οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζεται για τη διάρκεια της, δικαιολογημένα φοβούνται ότι και αυτή τη σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν τον πρώτο κτύπο του κουδουνιού την ίδια ημέρα με όλους τους υπόλοιπους μαθητές της χώρας. Εντονότερη είναι η ανησυχία εκείνων των παιδιών που ανήκουν σε βαριές κατηγορίες αναπηρίας και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε οποιαδήποτε δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι τα παιδιά που μένουν σε ιδρύματα και κλειστές μορφές περίθαλψης αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας.


Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από καμία οικονομική κρίση, αφού το ανωτέρω θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Είναι αδιανόητο παιδιά σχολικής ηλικίας να βρίσκονται σε δομές προνοιακές κλειστής ή ανοιχτής φροντίδας και όχι στα σχολεία. Γι’ αυτό απαιτείται άμεση συνάντηση υπουργείου Παιδείας, υπουργείου Υγείας και Ε.Σ.ΑμεΑ., προκειμένου να δοθεί οριστική και ριζική λύση σε αυτή την υποανάπτυκτη κατάσταση.


    Στην κορυφή