Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΌΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την αγανάκτησή της για τον αποκλεισμό που υφίσταται οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές της χώρας από την εκπαίδευση:

"Οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές της χώρας βιώνουν, για ακόμη μια φορά, όπως άλλωστε και κάθε χρόνο, τον αποκλεισμό τους από την εκπαίδευση, εξαιτίας της ξαφνικής διακοπής της μεταφοράς τους προς και από τα σχολεία τους, η οποία οφείλεται στην μη καταβολή των μεταφορικών μισθωμάτων παρελθόντων ετών από τις αρμόδιες αρχές στους υπεύθυνους μεταφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης - Πεύκης, στο οποίο φοιτούν 42 μαθητές, οι οποίοι στο σύνολό τους, λόγω του προαναφερθέντος προβλήματος, δεν μπορούν να μεταβούν στις σχολικές τους μονάδες.

Πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος μετακίνησης όλων των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αυτού του συστήματος είναι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των Δήμων, δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 2012 αυτοί έχουν την ευθύνη των μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία".


    Στην κορυφή