Ε.Σ.Α.μεΑ.: OI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011


Με επιστολή της στον Πρόεδρο και στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, η Συνομοσπονδία καταθέτει τις προτάσεις της εν' όψει της συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2011.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για τη θωράκιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τις σκληρές οικονομικές πολιτικές, που ήδη εφαρμόζονται και τους έχουν οδηγήσει στη φτώχεια:

"Αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της πληθυσμιακής ομάδας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους έχει διαβεί το κατώφλι της φτώχειας, ενώ στην ελληνική κοινωνία αναβιώνουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε ότι αφορά τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2012, οι μειώσεις των κοινωνικών δαπανών που δρομολογούνται οδηγούν στην απόλυτη φτώχεια τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κατά την ανάγνωση του Προϋπολογισμού φαίνεται ότι στόχος είναι η μείωση των νοσοκομειακών δαπανών. Το ζητούμενο είναι μέσω ποιων μέτρων θα επέλθει αυτή η μείωση; Διότι, εάν επέλθει μέσω της εξυγίανσης του συστήματος προμηθειών θα είναι κέρδος για όλη την κοινωνία. Εάν, όμως, επέλθει από τη μείωση των δικαιούχων απόρων, με οριζόντιο και άκριτο τρόπο, τότε δε μιλάμε για κέρδος αλλά για κοινωνικό έγκλημα.

Εάν ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβεί σε μειώσεις των κοινωνικών δαπανών (προνοιακών, ασφαλιστικών κ.λπ), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση, για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών, για τη χρηματοδότηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος της Π.Ο.Σ.ΓΚ.Α.μεΑ., τότε η αναπηρική οικογένεια στήνεται στο απόσπασμα με την υπογραφή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εάν στον Προϋπολογισμό του 2012 δεν προβλεφθούν μέτρα που θα θωρακίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από μέτρα μείωσης των ήδη πενιχρών εισοδημάτων τους, εάν δεν διατηρηθούν έστω αυτές οι ελάχιστες υποχρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές που λαμβάνονταν τα προηγούμενα χρόνια, τότε θα έχει συντελεστεί το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της χώρας."

    Στην κορυφή