Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλη είχε την Παρασκευή 3 Αυγούστου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Με το πέρας της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε ώστε να εκθέσει η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό τα χρόνια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν ή θέλουν να μετακινηθούν στα ελληνικά νησιά, αποφασίστηκε η δημιουργία επιτροπής αποτελούμενης από στελέχη του υπουργείου και της ΕΣΑμεΑ, που θα επεξεργαστεί πρόγραμμα για συνολικές δράσεις αναφορικά με τη νησιωτική πολιτική.

Ο κ. Βαρδακαστάνης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε αρχικά σε θέματα προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, πρόσβασης στις τοπικές και υπερτοπικές μεταφορές, στις πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, στις υποδομές αναψυχής, εκπαίδευσης, υγείας κ.λπ. που δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία για τους κατοίκους με αναπηρία της νησιωτικής χώρας. Παράλληλα ζήτησε την αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής των εισιτηρίων των ατόμων με αναπηρία και των συνοδών τους, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των λιμενικών υποδομών, υποδομών πλοίων κλπ, και την ανάπτυξη εθνικής νησιωτικής πολιτικής για πολίτες με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές για την ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας.

Η Συνομοσπονδία και οι φορείς μέλη της "θα συνεχίσουν να διεκδικούν και να αγωνίζονται για την άρση του αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στα πλοία, τους λιμένες και όλες τις παρεμφερείς εγκαταστάσεις, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτά που κατοικούν στη νησιωτική χώρα."


    Στην κορυφή