Ε.Σ.Α.μεΑ: NA ΛΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ!


Nα δοθεί παράταση του ισχύοντος συστήματος μετακίνησης έως και τον μήνα Ιούλιο του έτους 2012, αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών των ειδικών σχολείων της χώρας, ζητά με επείγον έγγραφό της η Ε.Σ.Α.μεΑ. από τον υπουργό Εσωτερικών Τ. Γιαννίτση.

Δεδομένου δε ότι τα ειδικά σχολεία ΑμεΑ είναι διαδημοτικής εμβέλειας, επιβάλλεται μέσω νομοθετικής ρύθμισης το σύστημα μετακίνησης των μαθητών ΑμεΑ από και προς τους φορείς εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ κ.λπ.) να αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας (πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις), και όχι των Δήμων, καταλήγει η Συνομοσπονδία.


    Στην κορυφή