Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


"Στις 8 Μαρτίου κάθε έτους η διεθνής κοινότητα γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις με κύριο αίτημα την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κοριτσιών και γυναικών, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, οικονομικής και κοινωνικής θέσης. " αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Συνομοσπονδία για την αυριανή Ημέρα και προσθέτει:

"Ως εθνικό αναπηρικό κίνημα θεωρούμε ότι η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί την ευκαιρία να αναδειχθεί τόσο η διπλή διάκριση που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία, όχι λόγω φύλου αλλά και λόγω αναπηρίας, όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες που είναι μητέρες παιδιών με αναπηρία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι:

- Ο κίνδυνος της φτώχειας είναι ιδιαίτερα αυξημένος για τις γυναίκες με αναπηρία κυρίως λόγω της περιορισμένης πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Σε περιόδους δε οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, οι γυναίκες με αναπηρία και οι μητέρες παιδιών με αναπηρία είναι τα πρώτα θύματα της οικονομικής εξαθλίωσης.

- Η έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης της οικογένειας και η μη παροχή προσαρμοσμένης άδειας μητρότητας, περιορίζουν τις δυνατότητες για τις γυναίκες με αναπηρία και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία να συνδυάσουν τη μητρότητα με την επαγγελματική σταδιοδρομία.

- Τα κορίτσια και γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης.

- Στάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα σε σχέση με τις γυναίκες με αναπηρία έχουν ως αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωσή τους.

- Οι γυναίκες με αναπηρία είναι σχεδόν αόρατες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

- Οι γυναίκες με αναπηρία είναι σχεδόν απούσες από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.


Ως εθνικό αναπηρικό κίνημα θεωρούμε ότι η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ευκαιρία για ανάληψη δράσης. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει:

- Nα προστατεύσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - την οποία η χώρα μας μαζί με τον Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε και επικύρωσε καθιστώντας τη έτσι μέρος του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου - το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και, εν προκειμένω, λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη και ίση απόλαυση, από αυτά, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη ανάπτυξη, προαγωγή και ενίσχυση των γυναικών, με σκοπό την εγγύηση της άσκησης και απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που καθορίζονται στη Σύμβαση».

- Nα εντάξει τη διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές/προγράμματα/μέτρα του φύλου και τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές/προγράμματα/μέτρα της αναπηρίας, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι οι πολιτικές ισότητας των φύλων αγνοούν ή αντιμετωπίζουν αποσπασματικά την αναπηρία και οι πολιτικές για την αναπηρία αγνοούν ή αντιμετωπίζουν αποσπασματικά το φύλο.

- Nα εφαρμόσει στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενδυνάμωση των κοριτσιών με αναπηρία, των γυναικών με αναπηρία και των μητέρων παιδιών με αναπηρία. "


    Στην κορυφή