Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ


Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, με την οποία τονίζει ότι αναμένει από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο σχεδιασμό της πολιτικής «νομιμοποίησης» των αυθαιρέτων να συμπεριλάβει τα απαιτούμενα κοινωνικά κριτήρια για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αναπηρίας και το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται από αυτές. Οπως επισημαίνει:

"Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη δεινή οικονομική θέση των ατόμων με αναπηρία στις παρούσες συνθήκες και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα και διακριτά μέτρα μείωσης του ύψους των προστίμων ή και απαλλαγής των ατόμων με αναπηρία από την επιβολή αυτών. Παράλληλα η Συνομοσπονδία ζητά στο σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπόνησης μελετών για την θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων στη δόμηση και αρχιτεκτονική σε μικρούς οικισμούς της χώρας, να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Η Συνομοσπονδία απευθύνεται στον υπουργό δηλώνοντας ότι προσδοκά ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν θα αντιμετωπίσουν την αδιαφορία που επέδειξε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά τη λήψη ανάλογων μέτρων για τους ημιυπαίθριους.

Άλλωστε η διαρκής και εντεινόμενη οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί πλέον τέτοιου είδους παραλείψεις."


    Στην κορυφή