Ε.Σ.Α.μεΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


Τη λήψη άμεσων μέτρων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και την αποτροπής της κατάρρευσης των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Νοσηλείας των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες αξιώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία από τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα αναφέρει:

"Ο νέος Κανονισμός Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών του παρουσιάζει τεράστιο κενό σε ότι αφορά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση κ.λπ), κυρίως μετά την ενηλικίωσή τους, καθώς επίσης και προβλήματα στη διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες.

Για να μην βρεθούν σε τραγικό αδιέξοδο τα άτομα με βαριές αναπηρίες και οι οικογένειές τους και για να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο τα Κέντρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πολίτες με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία στην πλειονότητά τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν επί σειρά ετών από τους ίδιους του γονείς των ατόμων με βαριές αναπηρίες, η Συνομοσπονδία καταγράφει στην επιστολή προς την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και τους αρμόδιους υπουργούς μια σειρά άμεσων ενεργειών."


    Στην κορυφή