ΕΣΑμεΑ: ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Επιστολή στον υπουργό Δ. Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκη απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, ζητώντας τη διασφάλιση όλων των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50-66% που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα με εργαζόμενους των οποίων το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται στο 67% και οι φορείς στους οποίους εργάζονται δεν έχουν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεσή τους από το μέτρο της διαθεσιμότητας.

"Η προστασία κα η διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία είναι ένα αίτημα υψίστη σημασίας δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία σε περιόδους οικονομικής κρίσης έχουν μηδαμινές πιθανότητες να εξασφαλίσουν νέα θέση εργασίας ειδικά στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα άτομα με αναπηρία είναι οι πρώτοι που απολύονται και οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται" επισημαίνει η Συνομοσπονδία.


    Στην κορυφή