Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία έχει προκαλέσει η κατάργηση της λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών ταμείων, των νομαρχιών και του δημοσίου, χωρίς την ταυτόχρονη λειτουργία του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα με αναπηρία, των οποίων έχει λήξει η γνωμάτευση ποσοστού αναπηρίας τους και πρέπει να προσέλθουν για επανεξέταση. Έως ότου όμως επανεξεταστούν για να αξιολογηθεί εκ νέου το ποσοστό αναπηρίας τους, οι πάσης φύσεως προνοιακές παροχές διακόπτονται. Η προβλεπόμενη παράταση της λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών έως τον Σεπτέμβριο του 2011 δεν είναι αρκετή, μιας και το νέο Κέντρο Πιστοποίησης θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να λειτουργήσει.

Για αυτό το λόγο η Συνομοσπονδία, με επιστολή της προς τον κ. Γ. Κουτρουμάνη, Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητά την έκδοση άμεσης εγκυκλίου προκειμένου:

α) Να δοθεί παράταση στη λειτουργία των εν ενεργεία Υγειονομικών Επιτροπών των πρώην Νομαρχιών, των Υγειονομικών Επιτροπών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου,

β) Να παραταθεί η ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών, που έχουν λήξει, έως την ημερομηνία επανεξέτασής τους,
γ) Για εκείνα τα άτομα που η αναπηρία τους εμφανίζεται την κατά προτεραιότητά εξέτασή τους αμέσως μόλις επαναλειτουργήσουν οι υφιστάμενες Υγειονομικές Επιτροπές, προκειμένου να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.


    Στην κορυφή