Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Την έκδοση εγκυκλίου για τη γνωστοποίηση της νομιμότητας του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, ζητά η ΕΣΑμεΑ από τον υπουργό Εργασίας Αντώνη Ρουπακιώτη.

Σε επιστολή της η Συνομοσπονδία τονίζει: «Οι γνωματεύσεις αναπηρίας που εκδίδονται από τις 4-5-2012 θα πρέπει να συνάδουν με τα ποσοστά που καθορίζονται στο νέο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας. Η αποστολή εγκυκλίου για τη γνωστοποίηση της νομιμότητας του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας καθίσταται απαραίτητη ώστε να προστατευτούν οι εξεταζόμενοι από τυχόν πρόσθετη ταλαιπωρία σε περίπτωση που το αποδιδόμενο ποσοστό αναπηρίας αποκλίνει από το ποσοστό αναπηρίας που καθορίζεται με τον ισχύον νέο Πίνακα, καθώς και για να προστατευτεί το ίδιο το σύστημα αξιολόγησης, δηλαδή το ΚΕΠΑ, από την υπερφόρτωση των Β/Βάθμιων Επιτροπών για την εξέταση ενστάσεων που θα υποβληθούν δικαιολογημένα από τους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας τους εκτιμηθεί με βάση τον προϊσχύοντα Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας».

Μάλιστα η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι " οι γιατροί των Υγειονομικών Επιτροπών που αξιολογούν δεν έχουν γνώση για την έκδοση του νέου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας. Έτσι, για την σωστή λειτουργία και την ορθότητα των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών που εξετάζουν τα άτομα με αναπηρία που προσέρχονται σε αυτές, προκειμένου να διαπιστωθεί η πάθηση αναπηρία τους και να εκτιμηθεί το ποσοστό αναπηρίας τους, η ΕΣΑμεΑ ζητά την παρέμβαση του υπουργού ώστε να αποσταλεί σχετική εγκύκλιος στις Επιτροπές.Μόνο έτσι θα προστατευτούν τα άτομα με αναπηρία από πρόσθετη ταλαιπωρία, ειδικά στην παρούσα δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά περίοδο."


    Στην κορυφή