ΕΣΑμεΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑμεΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Με επιστολή της προς τους φορείς μέλη της η ΕΣΑμεΑ ενημερώνει για τις εξαιρέσεις για το θέμα της διαθεσιμότητας υπαλλήλων και της κατάργησης υπαλλήλων, μετά την αποστολή σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και στην κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ.


Εξαιρούνται:


- Εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παρ. 1 έως 33 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ.


- Εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994) και συνοικεί με αυτόν έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΚΦΕ ορίζεται στις 12.000€.

Σε ότι αφορά το μέτρο της διαθεσιμότητας, το οποίο αφορά και στην κατάργηση των οργανικών θέσεων διευκρινίζεται με τη σχετική εγκύκλιο ότι δεν συνιστά απόλυση. Σύμφωνα με συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπεται η κινητικότητα των υπαλλήλων μέσω της μετάταξης τους σε θέσεις άλλων φορέων.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., καταλήγει στην ανακοίνωσή της " βρίσκεται σε εγρήγορση διεκδικώντας τη διασφάλιση της εργασίας κάθε εργαζόμενου ατόμου με αναπηρία και εργαζόμενου ο οποίος είναι γονέας/σύζυγος/νόμιμος κηδεμόνας ατόμου με βαριά αναπηρία."


    Στην κορυφή