Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ


Με επιστολή της στη νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, που με τις νέες αρμοδιότητες καθίσταται επιτελικός φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και εποπτείας πολιτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, καθώς και κοινωνικής προστασίας, η ΕΣΑμεΑ ως κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία αιτείται την άμεση συνάντηση των εκπροσώπων της με το Υπουργείο, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, εφαρμογής και συντονισμού διακριτών πολιτικών για την στήριξη των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σχετικών και με τους τρεις τομείς: εργασία, κοινωνική ασφάλιση πρόνοια.


Στην επιστολή παρατίθεται το σύνολο των αιτημάτων των ατόμων με αναπηρία σχετικά με την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια.:

"Ο χώρος της αναπηρία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και βιώνει συνεχή και υφέρποντα ρατσισμό για έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες δεν έχουν ουδεμία σχέση με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και με τις οποίες παραβιάζεται, είτε η ηθική του πολιτειακού μας συστήματος, είτε οι όρκοι της ιατρικής επιστήμης. Αυτή η άδικη ενοχοποίηση και στοχοποίηση της αναπηρίας θέτει εμπόδια στο σχεδιασμό θετικών ενισχυτικών πολιτικών για την αναπηρία ενώ μέσω αυτής της συλλήβδην και άδικης ενοχοποίησης καλύπτονται ανήθικες και απαράδεκτες συμπεριφορές πολιτικών και κοινωνικών κύκλων. Τέτοιου είδους πρακτικές θα σταματήσουν μόνο μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων".


    Στην κορυφή