Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΜΕΑ


Απόλυτα αναγκαία θεωρεί την άμεση προώθηση για συζήτηση και ψήφιση στη σημερινή Βουλή του νομοσχεδίου για την «Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις», που είχε τεθεί προς διαβούλευση τον Ιούλιο του 2011 από το υπουργείο Εργασίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Η Συνομοσπονδία τονίζει τη σπουδαιότητα του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου ειδικά για την προστασία των πολιτών/καταναλωτών με αναπηρία, αλλά και όλων των πολιτών με προβλήματα παρόμοια με αυτούς (π.χ. ηλικιωμένους), για τους οποίους μέχρι σήμερα η Πολιτεία ελάχιστα μέτρα προστασίας έχει λάβει. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε συμμετάσχει με προτάσεις στη διαβούλευση, με στόχο την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών με αναπηρία της χώρας στο πνεύμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Όπως αναφέρει γνωρίζει τον ειδικό χαρακτήρα της παρούσας Βουλής και το εξειδικευμένο έργο στο οποίο αυτή έχει κληθεί να επικεντρωθεί, παράλληλα όμως θεωρεί ότι η παρούσα οικονομική κρίση, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε κρίση κοινωνική και κρίση θεσμών, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διόρθωση των κακώς κείμενων και την κατάρριψη των αρνητικών στερεότυπων σε όλους τους τομείς, με στόχο την εν τέλει ανάδειξη μιας χώρας διαφορετικής, μιας χώρας διαφάνειας, κοινωνικής δικαιοσύνης, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της.


    Στην κορυφή