Ε.Σ.Α.μεΑ.: AΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ TΕΙ


Με επιστολή της η Ε.Σ.ΑμεΑ. καλεί το υπουργείο Παιδείας να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στην εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ και TΕΙ και την ουσιαστική προστασία των οικογενειών ΑμεΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία ζητά , να δοθεί παράταση τουλάχιστον μία εβδομάδα για την υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το κριτήριο της αναπηρίας, μιας και η έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή Διευθυντού είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Επίσης η ΕΣΑμεΑ τονίζει οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή θέση λόγω του ότι στο νόμο αναφέρονται οι νεφροπαθείς με την ένδειξη «που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση». Λόγω αυτής της ένδειξης, από τους υποψηφίων, των οποίων οι γονείς υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση με τη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης ή είναι μεταμοσχευμένοι νεφρού δηλ. νεφροπαθείς τελικού σταδίου και έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους αιμοκαθαρόμενους, δεν γίνεται δεκτή η ένταξή τους στο μέτρο των κοινωνικών κριτηρίων. Η αντιμετώπιση αυτή είναι αντιεπιστημονική και έρχεται σε αντίθεση με το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται αναφορά σε νεφροπαθείς τελικού σταδίου στους οποίους και από ιατρικής απόψεως συμπεριλαμβάνονται και οι τρείς μέθοδοι ( αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή, μεταμόσχευση).

«Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που η οικονομική και πολιτική κρίση επιβαρύνει ιδιαιτέρως την αναπηρική οικογένεια είναι το λιγότερο που μπορείτε να πράξετε για να τους προστατεύσετε από πρόσθετα οικονομικά βάρη. Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει να είναι ευέλικτος στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αναπηρική οικογένεια».


    Στην κορυφή