ΕΣΑμεΑ: 3ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Στις 5 Δεκεμβρίου, το 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα συγκεντρώσει πάνω από 450 αντιπρόσωπους οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παραστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρωβουλευτές και με εκπροσώπους της ΕΕ για να συζητήσουν πώς η Ευρώπη μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε αυτήν την περίοδο της κρίσης. Το ελληνικό αναπηρικό κίνημα θα αντιπροσωπευθεί από πολυμελή αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ η οποία προσκλήθηκε από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Ιωάννη Τσουκαλά και τους ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ. Την έναρξη θα κηρύξουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz και ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF (European Disability Forum) Ιωάννης Βαρδακαστάνης.* Ενόψει της προετοιμασίας της Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΟΗΕ, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των 80 εκατομμυρίων πολιτών της με αναπηρία. Τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), την πρώτη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει επικυρώσει ποτέ η ΕΕ.
* Ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτος Πολιτών 2013 (European Year of Citizens - 2013)
* Αλλά και πριν από την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα (European Accessibility Act) ως μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία (European Disability Strategy).Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα προωθήσει το διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των παραγόντων που λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των παρακάτω 3 θεμάτων: τη μέγιστη δυνατή άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, τις στρατηγικές για την έξοδο από την κρίση, την ελεύθερη Δια-κίνηση των πολιτών με αναπηρία και τα δικαιώματα του πολίτη ενόψει της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Αναπηρία.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία θα ακολουθήσει - ως προς τη διάρκεια των ομιλιών, τη διαδικασία της ψηφοφορίας κ.λπ. - τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις συνεδριάσεις θα προεδρεύουν από κοινού Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος, από τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία θα ζητηθεί να εγκρίνουν ένα ψήφισμα.


Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου θα υπάρχει αναμετάδοση σε ζωντανό χρόνο από την ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ www.esaea.gr , μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en και στο προφίλ της ΕΣΑμεΑ στο facebook..
    Στην κορυφή