ΕΣΑΜΕΑ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ


Στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Δημήτρη Ρέππα απευθύνεται επιστολή της ΕΣΑμεΑ, με την οποία κοινοποιούνται οι προτάσεις της Συνομοσπονδίας στην διαβούλευση του υπουργείου σχετικά με την «Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς».

Η βασική κατεύθυνση των προτάσεων της ΕΣΑμεΑ αφορούν στην τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση της εξίσωσης των ευκαιριών για όλους τους οδηγούς, ώστε αφενός να αρθούν τα όποια εμπόδια υφίστανται οι υποψήφιοι οδηγοί με αναπηρία, αφετέρου να προωθηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευτών οδηγών, αλλά και των λοιπών οδηγών, εξεταστών, ιατρών κ.λπ., με τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία.

Μεταξύ άλλων προτείνονται:

* Η εισαγωγή νέων μαθημάτων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει απαραίτητα να συγκαταλέγεται ενότητα που θα αφορά στα άτομα με αναπηρία, τις ανάγκες αυτών και τον τρόπο συναλλαγής με αυτά, μιας και είναι γεγονός ότι σήμερα οι εκπαιδευτές οδηγών δεν λαμβάνουν καμία εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και τις ανάγκες αυτών. Στη συντριπτική τους δε πλειοψηφία τόσο αυτοί όσο και οι εξεταστές θεωρούν την όποια αναπηρία ως τεκμήριο μη ικανότητας στην οδήγηση.

* Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΗΝΙΟΧΟΥ (Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης Ατόμων με Αναπηρία στο Ε.Ι.Α.Α.) και του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας του, επαρκούς στελέχωσής του από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση των συνθηκών αναπηρίας και επέκτασης της λειτουργίας του στην Περιφέρεια με τη δημιουργία τοπικών παραρτημάτων, που θα πρέπει να στελεχωθούν επίσης με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή,

* Η πρόβλεψης ειδικών προγραμμάτων για τη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με αναπηρία μέσω Η/Υ, κατανοητών από όλους και σε προσβάσιμες μορφές.

* Η μετάφραση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και της δωρεάν διανομής του σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) σε άτομα κωφά και βαρήκοα.

* Η επιβολή προσβασιμότητας των υποδομών των υπηρεσιών μεταφορών και της καθιέρωσης χρήσης από κωφά και βαρήκοα άτομα διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας - εφόσον το επιθυμούν - κατά την συναλλαγή τους με αυτά.


    Στην κορυφή