ΕΣΑΜΕΑ: ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΑΜΕΑ


Υπόμνημα σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στις λιμενικές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές και την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στον κ. Χ. Παμπούκη, Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Με αφορμή πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε σε συνεργασία με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων και πλοιάρχους των πλοίων ακτοπλοΐας, η Συνομοσπονδία ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία στις θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές. Μεταξύ άλλων, στη μελέτη διαπιστώνονται πλήθος προβλημάτων : στο 68,4% δεν υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών που είναι άτομα με αναπηρία, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές για εξυπηρέτηση των επιβατών, προβλήματα στη διασύνδεση λιμένα - οδικών δικτύων, στο 48,4% των λιμένων δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση στάσεις ή αφετηρίες για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει ταξί για τις μετακινήσεις του ή να περπατήσει αρκετή ώρα για να φτάσει στα σημεία διέλευσης των λεωφορείων. Ακόμη στο 42,1% των λιμενικών χώρων δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση από τις θέσεις των πλοίων χώροι στάθμευσης για αυτοκίνητα για όσους επιβάτες θέλουν τα ταξιδέψουν χωρίς αυτά,. Τέλος 64 στα 94 λιμάνια έχουν ανεπαρκείς χώρους αναμονής επιβατών, καθώς και εκδοτήρια εισιτηρίων σε μεγάλες αποστάσεις.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία και προτείνει τη συγκρότηση ενός συμβουλευτικού διϋπουργικού οργάνου αποτελούμενου από εκπροσώπους των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, των Οργανισμών Λιμένων και λοιπών λιμενικών αρχών, των φορέων των πλοιοκτητών, καθώς και των συλλογικών φορέων των εργαζομένων στα πλοία και τα λιμάνια, με στόχο την κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου εν όψει της εφαρμογής του νέου Κανονισμού όσον αφορά στη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.    Στην κορυφή