ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ


Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας για τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα σωματεία που ασχολούνται με την αποκατάσταση παιδιών με κινητικές αναπηρίες έκανε σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη.

Ειδικότερα αναφέρει "Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, το ΚΑΣΠ, η ΕΛΕΠΑΠ και η «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», αποτελούν φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία αποκατάστασης παιδιών με κινητικές και νοητικές αναπηρίες. Αυτά τα σωματεία παρόλο το σπουδαίο έργο που
επιτελούσαν δεν επαρκούσαν γιατί δεν είχαν θέσεις για όλα τα παιδιά, δεν λειτουργούσαν απογευματινές ώρες για να εξυπηρετήσουν εργαζόμενους γονείς και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν άλλα περιστατικά όπως αυτισμό, σύνδρομα, προβλήματα συμπεριφοράς λόγου και μάθησης.

Αυτοί οι ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι λειτουργούν από τότε μέχρι σήμερα ως νομικά πρόσωπα, καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες όχι μόνο παιδιών με αναπηρία αλλά και φυσιολογικών παιδιών που χρήζουν παρέμβασης για να μπορέσουν να διακριθούν στο σχολείο αλλά και στην κοινωνία του αύριο. Πέρα από τις ανάγκες των παιδιών, οι χώροι αυτοί βοηθούν και τους γονείς ηθικά, ψυχολογικά και συμβουλευτικά για να μπορέσουν
να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις των παιδιών τους.

Στους χώρους αυτούς εργάζονται φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές , λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι, όλοι με εξειδίκευση στην παιδιατρική αποκατάσταση, σχηματίζοντας έτσι την διεπιστημονική ομάδα. Η ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας είναι σημαντική μιας και τα περισσότερα παιδιά είναι με πολλαπλές αναπηρίες( κινητικές, αναπτυξιακές, νοητικές, προβλήματα λόγου) και χρήζουν παρέμβασης από διαφορετικές ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για την όσο το δυνατό καλύτερη αποκατάσταση των παιδιών.

Οι παιδιατρικοί χώροι αποκατάστασης με την ύπαρξη της διεπιστημονικής ομάδας δεν είναι μόνο επιστημονικά ορθοί και προσφέρουν ποιοτική θεραπεία στα παιδιά, αλλά εξυπηρετούν και πρακτικά τους γονείς, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν όλες τις θεραπείες των παιδιών τους σε ένα χώρο.

Οι χώροι αυτοί λειτουργούν μέχρι σήμερα χωρίς την υπογραφή συμβάσεων από τους ασφαλιστικούς φορείς, μιας και δεν υπάρχει σύμβαση που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες μαζί. Έτσι οι γονείς πληρώνονται απ’ ευθείας από το ταμείο τους, προσκομίζοντας την απόδειξη του κέντρου, σύμφωνα με την έγκριση από τον θεράποντα ιατρό.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σύμβαση από τον ΕΟΠΠΥ για τους παιδιατρικούς χώρους που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή όλη την διεπιστημονική ομάδα και όλες τις πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 17 «ειδική αγωγή» του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία των σωματείων, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα χιλιάδες παιδιά με προβλήματα σε όλη την Ελλάδα;

2. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε προκειμένου να εκδοθεί σύμβαση που να καλύπτει την ειδική αγωγή , έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των σωματείων και η απασχόληση των θεραπευτών που τα απαρτίζουν;"
    Στην κορυφή