ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


Στην έρευνα συμμετείχαν ιατροί συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ, μέλη της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Η έρευνα ήταν διαδικτυακή, εθελοντική, με πρόσκληση μέσω email, ενω η ταυτοποίηση των μελών έγινε με βάση το ΑΜ ΤΣΑΥ και αποκλείστηκαν οι απαντήσεις μη μελών της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ. Οι συμμετέχοντες εκλήθησαν να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα online. Το κλείδωμα των απαντήσεων μέσω του ΑΦΜ ΤΣΑΥ απέκλειε την δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής από το ίδιο μέλος. Στην έρευνα τελικώς συμμετείχαν 341 μέλη, περίπου το 30% των εγγεγραμμένων μελών.


Περισσότερα:
http://www.eni-eopyy.gr/ereuna.html


    Στην κορυφή