ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΙΠΥ


" Όπως έχουμε εξαγγείλει από 10 ήμερου και εξωδίκως γνωστοποιήσει προς τον ΕΟΠΥΥ, από 1ης Φεβρουαρίου όλοι οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα βρίσκονται σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγεία απέναντι στον Οργανισμό, αρνούμενοι να εκτελούμε επί πιστώσει παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του." επισημαίνει σε ανακοινωσή του το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ) και προσθέτει:

"Στην απόφαση αυτή οδηγηθήκαμε εξ’ αιτίας της μακροχρόνιας καθυστέρησης των οφειλομένων (παλαιών και νέων), λόγω αδυναμίας να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε με ίδια κεφάλαια την λειτουργία των εργαστηρίων μας χωρίς εισπράξεις.


Με την επίσχεση ζητάμε τα αυτονόητα

1. Την ισότιμη μεταχείριση μας ως προς τους χρόνους εξόφλησης με άλλους παρόχους υγείας.
2. Την άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2012, που αφορούν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πριν καταστεί ληξιπρόθεσμος και ο Οκτώβριος.
3. Την άμεση εκκαθάριση του παρακρατηθέντος 10 % του πρώτου εξαμήνου του 2012.
4. Χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλομένων των ετών 2009, 2010 και 2011 μέχρι της 28/2/2013, χωρίς κούρεμα μεγαλύτερο του 3,5 % που επεβλήθη σε άλλους παρόχους για μικρότερο διάστημα και με προσδιορισμένο το περιθώριο κέρδους (35%) με σχετική αγορανομική διάταξη. Οι ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις όπως είναι γνωστό έχουν τιμολογηθεί από το 1991 χωρίς κοστολογικά κριτήρια και χωρίς προσδιορισμένο περιθώριο κέρδους.

Επισημαίνουμε ότι λόγω των μακροχρόνιων οφειλών των Ασφαλιστικών Φορέων προς τις μονάδες μας, έχουμε υποστεί μεγάλη επιβάρυνση τόκων δανεισμού, υποχρεωτική έκπτωση τουλάχιστον 20 % κάτω του κρατικού τιμολογίου από κάποια ασφαλιστικά ταμεία και στάσιμες αμοιβές από το 1991, ώστε να μην αντέχονται οι περαιτέρω μειώσεις και οι περεταίρω καθυστερήσεις εξόφλησης των οφειλομένων μας."
    Στην κορυφή