ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑTHIAS MORS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


"Δεν έμεινα και πολύ ικανοποιημένος από το ύφος της επιστολής" απαντά μεταξύ άλλων στον Matthias Mors ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος στην απαντητική επιστολή του, σχετικά με την ένταξη των κλάδων υγείας των ταμείων στον ΕΟΠΥΥ, ενώ μεταξύ άλλων προσθέτει πως "δεν θα έπρεπε να έχετε καμία ανησυχία για την πολιτική Υγείας που ασκούμε σε αυτούς τους τομείς. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας."
Η επιστολή έχει ως εξής:
Προς: κ. Matthias Mors
Διευθυντής - Οικονομίες των κρατών μελών ΙΙ

ΘΕΜΑ: Η από 20 Απριλίου 2012 επιστολή σας

Αγαπητέ κ. Mors,
Σχετικά με την επιστολή σας για την «πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει σε κάποια Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης που περιλαμβάνουν Κλάδους Υγείας να εξαιρεθούν από την ενσωμάτωσή τους στον ΕΟΠΥΥ» θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:

• Πρώτον, όσον αφορά την ρήτρα διαβούλευσης του Μνημονίου Κατανόησης: Η προαναφερθείσα διάταξη δεν ήταν στα σχέδιά μου αλλά προέκυψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή, μετά την ενσωμάτωση του Οίκου Ναύτου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και υπό την πίεση μεγάλων κινητοποιήσεων και απεργιών, που οδήγησαν στη διακοπή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας, τις κρίσιμες για τον τουρισμό ημέρες του Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονές μας, δεν προκύπτουν αλλαγές που να επηρεάζουν το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και συνεπώς δεν ήταν απαραίτητο να προβούμε στη διαδικασία διαβούλευσης.

• Δεύτερον, παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική μας, όπως την έχουμε συμφωνήσει, και όλοι οι Κλάδοι Υγείας των Ταμείων συγχωνεύονται στον ΕΟΠΥΥ και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

• Τρίτον, δεν θα έπρεπε να έχετε καμία ανησυχία για την πολιτική Υγείας που ασκούμε σε αυτούς τους τομείς. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Πριν αναλύσω όμως τα επιχειρήματά μου, θα ήθελα να σημειώσω ότι δεδομένης της άριστης συνεργασίας που είχαμε από την έναρξη του προγράμματος, δεν έμεινα και πολύ ικανοποιημένος από το ύφος της επιστολής. Θεωρώ ότι κάθε συντάκτης επιστολής που απευθύνεται σε μένα, ως Υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος -με τους όρους του οποίου συναίνεσα και τους οποίους τηρώ- σεβόμενος τη χώρα μου αλλά και τον εαυτό μου, θα πρέπει να προσέχει ιδιαιτέρως τις διατυπώσεις του.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα ερωτήματα που θέτετε στην επιστολή σας σημειώστε τα κάτωθι:
• Τον Φεβρουάριο του 2011, κατόπιν δική μου πρωτοβουλίας, ψηφίστηκε ο ν.3918/2011 ο οποίος προβλέπει την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ και την ενοποίηση των κλάδων υγείας των τεσσάρων (4) μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ) που καλύπτουν περίπου το 90% του συνόλου του πληθυσμού. Πρόκειται για την σπουδαιότερη μεταρρύθμιση που έχει επιτελεσθεί στον τομέα της Υγείας τις τελευταίες δεκαετίες.

• Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/1-3-2012 (άρθρο 13 § 17) προβλέπεται να ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι υγείας τριών ακόμη Ταμείων (Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΟ, ΕΤΑΑ) την 1η Απριλίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου αντιστοίχως. Οι διατάξεις αυτές ψηφίστηκαν με αυξημένη πλειοψηφία που ξεπέρασε τα 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου. Τέλος δε με τον ν. 4075/11-4-2012 ρυθμίστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες ένταξης των τριών προαναφερθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.

• Η ένταξη, λοιπόν, όλων των κλάδων υγείας των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ καθώς και η μεταφορά της εποπτείας των Ταμείων αυτών από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας ήταν εξαρχής δική μου πρόταση, με την οποία συμφωνήσατε όλοι, αξιολογώντας την ως την βέλτιστη πολιτική για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας. Οι θεσμικές αυτές αλλαγές αποτέλεσαν μέρος του δεύτερου προγράμματος, το οποίο ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων και το οποίο εφαρμόζω με απόλυτη συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2011, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι κάποια Ταμεία δύναται να εξαιρεθούν από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

• Πρόκειται για μία δυνατότητα που δίδεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα Ταμεία θα αποδείξουν την βιωσιμότητά τους με αναλογιστική μελέτη. Στην περίπτωση αυτή, βάσει των συμπερασμάτων της αναλογιστικής μελέτης, τα Ταμεία μετατρέπονται αυτομάτως σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και παύουν να δικαιούνται κρατικής χρηματοδότησης. Συνεπώς, το κράτος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μελλοντικά ελλείμματα των συγκεκριμένων Ταμείων, τα οποία ακόμα και εάν προκύψουν, επ’ ουδενί δεν αποτελούν μέρος του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ESA95. Ωστόσο, αν τίθεται κάποιο θέμα επ’ αυτού προτείνουμε για την επίλυσή του τη διαμεσολάβηση της EUROSTAT.

• Κατόπιν τούτων, τα μόνα Ταμεία που παραμένουν εκτός ΕΟΠΥΥ είναι τέσσερα: ο κλάδος υγείας του Ταμείου των δημοσιογράφων και οι κλάδοι υγείας των τριών Ταμείων στα οποία ασφαλίζεται το 70% των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. Τα Ταμεία αυτά λειτουργούν με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου -δηλαδή ως ιδιωτική ασφάλιση- από το 1930. ’Αλλωστε, η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί όχι μόνο ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά μία ασφαλιστική σταθερά σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, που προβλέπεται και από τον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010.

• Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσε να λειτουργήσει και το υπόλοιπο 30% των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα, κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκλειστούν από την κρατική χρηματοδότηση και θα αποδείξουν, έως 31-12-2012, με αναλογιστική μελέτη, την βιωσιμότητά τους στις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται μόλις για 65.000 εργαζομένους.

Περιττό να σημειώσω ότι για αυτή την ιδιαίτερη και ασήμαντη -λόγω μεγεθών- περίπτωση, τις αποφάσεις θα τις πάρει το Υπουργείο Υγείας κατ’ εφαρμογήν της ρήτρας διαβούλευσης, δηλαδή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εντωμεταξύ, υπενθυμίζω, ότι ενώ εμείς αλληλογραφούμε για αυτές τις λεπτομέρειες, ο Οίκος Ναύτου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΟΠΥΥ και το ίδιο θα συμβεί και με το ΤΑΥΤΕΚΩ (από την 1η Μαΐου) και το ΕΤΑΑ (από την 1η Ιουνίου). Αλλωστε η διάταξη του δεύτερου προγράμματος που προβλέπει την μεταφορά των σχετικών εποπτικών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας προς το Υπουργείο Υγείας, εφαρμόζεται ήδη. Για την ακρίβεια, από την 1η Απριλίου ασκώ, ως Υπουργός Υγείας, μόνος μου την αρμοδιότητα αυτή.

Με εκτίμηση

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ανδρέας Λοβέρδος
    Στην κορυφή