ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΡΚ ΣΠΡΕΝΓΚΕΡ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ


Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012 θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αθήνα ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων , συνο(ECDC), κ. Marc Sprenger, συνοδευόμενος από τετραμελή αποστολή επιστημόνων του Κέντρου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα επισκεφθεί την έδρα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο Μαρούσι, όπου ο ίδιος και οι λοιποί εμπειρογνώμονες του ECDC, θα συμμετάσχουν σε συνάντηση εργασίας με Έλληνες επιστήμονες. Στη συνέχεια ο κ. M. Sprenger θα επισκεφθεί και το Υπουργείο Υγείας.

Το ECDC είναι ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός για την αντιμετώπιση και πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το Κέντρο επίσης, υποστηρίζει και πλαισιώνει επιστημονικά τις δράσεις δημόσιας υγείας των κρατών μελών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη συμβολή τους καθώς και το επιστημονικό και επιχειρησιακό τους δυναμικό. Η Ελλάδα έχει μακρόχρονη και αποδοτική συνεργασία σε πολλούς τομείς με το Ευρωπαϊκό Κέντρο.

Τα θέματα της συνάντησης στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αφορούν στη μικροβιακή αντοχή, στην HIV λοίμωξη και στα νοσήματα που μεταφέρονται με διαβιβαστές.

Η αντοχή των μικροοργανισμών στα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ECDC έχουν διατυπώσει στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξανόμενο πρόβλημα όσον αφορά στην αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, γεγονός που σχετίζεται με αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας των λοιμώξεων. Η χώρα μας συντάσσεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και προοπτικές και υλοποιεί προγράμματα επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμώξεων από ανθεκτικά στελέχη σε στενή συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας και το ECDC. Ομάδες εμπειρογνωμόνων του ECDC έχουν ήδη προσκληθεί και επισκεφθεί την Ελλάδα στο πλαίσιο της συνεργασίας της χώρας μας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για θέματα μικροβιακής αντοχής.

Όσον αφορά την HIV λοίμωξη, τα κρούσματα εμφανίζουν ανοδική πορεία κατά τα τελευταία χρόνια, τη δε τελευταία διετία παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παρακολουθεί και καταγράφει τα επιδημιολογικά δεδομένα για την πορεία της επιδημίας τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Επιπλέον, υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς κυβερνητικού και μη κυβερνητικού χαρακτήρα.

Το ECDC ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης κινδύνου για την HIV λοίμωξη μετά από αντίστοιχο αίτημα της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Η έκθεση λαμβάνεται υπ’ όψη από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη συνέχιση και ανανέωση των απαραίτητων δράσεων σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Την Ελλάδα απασχόλησαν κατά την τελευταία διετία νοσήματα, όπως η ελονοσία και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών. Για τα δύο αυτά νοσήματα βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις επιτήρησης, πρόληψης και αντιμετώπισης τόσο στους ανθρώπους όσο και στη δεξαμενή των διαβιβαστών με τη μελέτη και καταπολέμηση των κουνουπιών. Η χώρα μας αξιοποιεί την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη που παρείχε το ECDC κατά τη διάρκεια της διετίας για τα δύο προαναφερόμενα νοσήματα. Επιπλέον, προ τριών εβδομάδων, ολοκληρώθηκε η κοινή ενημερωτική επίσκεψη του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αναφορικά με τα προγράμματα διαχείρισης και αντιμετώπισης των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω εντόμων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 29ης Νοεμβρίου οι Έλληνες επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα στελέχη του ECDC την πορεία και τη συνέχιση των ήδη υλοποιούμενων δράσεων καθώς και τον προγραμματισμό νέων. Στόχος των προαναφερόμενων δράσεων ήταν και παραμένει η μείωση των κρουσμάτων που συνδέονται με τα συγκεκριμένα νοσήματα και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.


    Στην κορυφή