ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΔΥ


Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Φωτεινή Σκοπούλη, επισκέφθηκε σήμερα την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ), όπου είχε συνεργασία με τον Κοσμήτορα της Ε.Σ.Δ.Υ, κ. Βασίλειο Κοντό, και με τα μέλη του Συλλόγου Καθηγητών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της σχολής, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία υλοποιούνται στη τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να επανεξεταστεί και ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και λειτουργία των προγραμμάτων κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ τα οποία έχει αναλάβει η σχολή και να εξεταστεί η δυνατότητα υποβολής νέων προγραμμάτων τα οποία να ανταποκρίνονται τόσο στις υφιστάμενες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ), όσο και της δημόσιας υγείας της χώρας.


    Στην κορυφή