ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ


Η «Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας» διοργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας με θέμα «Προαγωγή της Υγείας: Επιλογή Υγείας στην Οικονομική Κρίση». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2011 σε αίθουσες του ξενοδοχείου Caravel.

Είναι γνωστό ότι η «υγεία είναι ευημερία» και ότι «η ευημερία προάγει την υγεία». Είναι επίσης γνωστό ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το επίπεδο ζωής καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα υγείας των πληθυσμών.

Σήμερα καλούμαστε να ζήσουμε σε μια οικονομική αβεβαιότητα η οποία επηρεάζει το επίπεδο και την ποιότητα της ζωής μας και προκαλεί κοινωνικοοικονομικές ανισότητες.

Η μείωση του εισοδήματος, η δυσχέρεια για την απόκτηση αγαθών, η ανεργία, οι φορολογικές πρακτικές επιτείνουν την κοινωνική ανασφάλεια, προσθέτουν επιπλέον άγχος στη ζωή μας και επιδρούν στην υγεία μας.

Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες απειλούνται ή και τίθενται σε κοινωνική απομόνωση.
Σε ατομικό επίπεδο η οικονομική κρίση ενισχύει την εμφάνιση ψυχικών και χρόνιων νοσημάτων όπως η κατάθλιψη και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Συμπεριφορές υγείας και διατροφής επηρεάζονται αρνητικά ενώ αναμενόμενα επακόλουθα είναι η αύξηση της χρήσης φαρμάκων, των εξαρτήσεων και των φαινόμενων βίας.

Η χώρα μας βιώνει συνθήκες μιας «νέας φτώχειας», η οποία επηρεάζει ως «νέος- διαφορετικός τρόπος ζωής» την κοινωνική, ψυχική και σωματική υγεία των Ελλήνων.

Γνωρίζουμε ότι σε περιόδους κρίσεων περιορίζονται οι παροχές και οι δαπάνες στο σύστημα υγείας. Οι οικονομικές δυσχέρειες στρέφουν τα άτομα στη χρήση δημόσιων υπηρεσιών υγείας γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση και παράγει επιπλέον προβλήματα στη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος ασθένειας. Οι έχοντες οικονομική αδυναμία κινδυνεύουν να δεχθούν στην υγεία τους εντονότερα τα αρνητικά αποτελέσματα της κρίσης.

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η προσέγγιση της Προαγωγής Yγείας ως πολιτικής που μπορεί, σε συνθήκες κρίσης, να αναδειχθεί σε μια αποτελεσματική πολιτική για την υγεία.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να διαπιστωθεί ότι η Προαγωγή της Υγείας αποτελεί επιλογή υγείας, τόσο επειδή στοχεύει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, όσο και γιατί έχει αναδειχθεί παγκόσμια ως πολιτική απλή και κατανοητή αλλά και κατάλληλη, οικονομική και αποτελεσματική για την αξιοποίηση των δημόσιων δαπανών υγείας.

Σκοπός είναι επίσης να αναδειχθεί ότι στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οφείλουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές υγείας που:
διασυνδέουν την υγεία με τις συνθήκες ζωής
προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους υγείας
εστιάζονται στο να επηρεάσουν τις αιτίες που βλάπτουν την υγεία
καθιστούν τα άτομα ικανά να κάνουν τις καλύτερες επιλογές και την κοινωνία να αποκτήσει υπευθυνότητα
έχουν μεγάλη διάχυση στην κοινωνία και μπορούν να περιορίσουν ανισότητες.

Παράλληλα στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές δράσεις που ήδη υλοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αντανακλώντας τα πεδία δράσης και τα δίκτυα Προαγωγής Υγείας που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, στο πρόγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας περιλαμβάνονται εξειδικευμένες συζητήσεις (στρογγυλές τράπεζες), διαλέξεις και αναρτημένες ανακοινώσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Προαγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας
Προαγωγή Υγείας στους Χώρους Εργασίας
Προαγωγή Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον
Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα βοηθήσουν ώστε η πολιτική ηγεσία, αλλά και οι ίδιοι οι επαγγελματίες υγείας, να αναγνωρίσουν την Προαγωγή της Υγείας ως πολιτική επιλογής για την υγεία που παράγει με απλές, οικονομικότερες και σταθερά εφαρμοζόμενες μεθόδους καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Χορηγοί του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προαγωγής και Αγωγής Υγείας είναι οι εταιρείες Amgen, Bristol-Myers Squibb, ELPEN, Galenica, Gilead, GlaxoSmithKline, INTERAMERICAN και Pfizer.


    Στην κορυφή