ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


Όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Αθ. Γιαννόπουλος, "με την απόφασή του αρ. 20 της Συνεδρίας αρ 35 της 24-10-2010 το ΔΣ του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", ανέθεσε στην Τεχνική του Υπηρεσία να εκπονήσει μελέτη δημιουργίας χώρων υψηλής καθαρότητας στο Εργαστήριο Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από δωρεά της εταιρείας NOVARTIS ύψους 150.000 ευρώ (συν ΦΠΑ). Από τότε έχει μεσολαβήσει ικανό διάστημα μέσα στο οποίο η υλοποίηση έπρεπε να έχει σε κάποιο σημείο προοδεύσει ώστε να αρχίσει κάποτε η υλοποίηση, δεδομένων και των αναγκών του νοσοκομείου.

Επίσης για να υλοποιηθεί η όλη κατασκευή είναι αυτονόητη η σύμπραξη του εποπτεύοντος υπουργείου το οποίο έχει και την τελική ευθύνη αναπτύξεως του
Νοσοκομείου και των υπηρεσιών του.

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να ενημερώσετε το Σώμα:

1.Σε ποίο σημείο υλοποιήσεως ευρίσκεται η κατασκευή σήμερα

2.Ποία η σχετική μελέτη η οποία ζητείται να κατατεθεί στην Βουλή

3.Ποίες πράξεις έχει εκδώσει σχετικώς η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας σχετικές με την δωρούμενη κατασκευή

4.Να ενημερωθεί το Σώμα εάν το χρηματικό ποσόν της δωρεάς έχει ήδη κατατεθεί
και έχει η εταιρεία λάβει όπως είναι επιβεβλημένο ευχαριστήρια επιστολή."    Στην κορυφή