ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΦ


Έκκληση προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών με τα χρέη των νοσοκομείων απευθύνει με επιστολές της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να αποπληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Η ΠΕΦ επισημαίνει με δραματικό τόνο το ασφυκτικότατο οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να κινηθούν λόγω της παραλυτικής έλλειψης ρευστότητας στην οποία συντελούν:

· Το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

· Η επιλεκτική στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες

· Οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων

· Οι ζημίες από το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεωτικά έλαβαν έναντι παλαιότερων χρεών νοσοκομείων

· Η ασφυκτική πιστωτική πολιτική των τραπεζών

· Η επιβολή αλλεπάλληλων επιβαρύνσεων στη φαρμακοβιομηχανία


Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι συνθήκες αυτές, η κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα συμψηφισμού μόνο με χρέη των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ. Όμως αυτό δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, που δεν έχουν απαιτήσεις έναντι των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, δραστηριοποιούμενες κατά βάση στην αμιγώς νοσοκομειακή αγορά. Αντιμέτωπο με την κατάσταση αυτή, το υπουργείο αναμένεται να εκδώσει υπουργική απόφαση για την επέκταση των συμψηφισμών και στα νοσοκομεία. Δυστυχώς όμως, από ό,τι δείχνει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, η επέκταση των συμψηφισμών και στα νοσοκομεία (και μάλιστα σε μια σχετικά μικρή ομάδα νοσοκομείων) δεν προβλέπεται για το σύνολο των οφειλών των φαρμακευτικών εταιρειών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τον οικονομικό στραγγαλισμό πολλών φαρμακοβιομηχανιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του clawback και των δύο rebate, προβλέπεται εξοντωτική «τιμωρία» στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους: Για το μεν clawback ορίζεται –με πράξη νομοθετικού περιεχομένου– η καταβολή ποσού ίσου με το 15% επί των λιανικών πωλήσεων του 2011, ενώ για τα δύο rebate, ο αποκλεισμός από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Η ΠΕΦ επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη επέκτασης της δυνατότητας συμψηφισμών του συνόλου των οφειλών των εταιρειών με τα χρέη όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός της δυνατότητας συμψηφισμού μόνο με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, φέρνει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε νέο αδιέξοδο, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ κατηγοριών φαρμάκων και συνεπώς, μεταξύ εταιρειών.

Τέλος, η ΠΕΦ τονίζει το πάγιο αίτημά της για τη θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου πληρωμών, στον αντίποδα των τρεχουσών αποφάσεων που απειλούν την φαρμακευτική αγορά με εκτροχιασμό.


    Στην κορυφή