ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ


"Από μακρού έχουμε επισημάνει ότι ο ΕΟΠΥΥ όπως έχει σχεδιαστεί είναι θνησιγενής. Όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, Σωματεία και φορείς έχουν ταχθεί από ετών υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα υγείας, σωστά σχεδιασμένου και σωστά χρηματοδοτούμενου. Το ίδιο λέμε και τώρα. Επανασχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ από μηδενική βάση " επισημαίνει σε ανακοινωσή της η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων και προσθέτει:

"Από τον Φεβρουάριο του 2012 στο συνέδριο των ομάδων εργασίας της ΕΚΕ στην Θεσ/νικη ανακοινώθηκε από την ομάδα εργασίας επαγγελματικής πράξης των καρδιολόγων από τον ομιλητή και πρόεδρο της ομάδας κ. Πατσουράκο Φώτιο ότι το έλειμμα του ΕΟΠΥΥ τέλη του 2012 θα είναι 2δισ. ευρώ, θέση με την οποία συμφώνησε και ο ΙΣΑ που ενημερώθηκε για αυτή. Αυτό αμφισβητήθηκε από κάποιους, μόνο που δυστυχώς, οι τελευταίες ανακοινώσεις του μεν Υπουργού Υγείας κ. Λυκουρέντζου Ανδρέα που ανεβάζουν το έλλειμμα στο 1,5δισ. ευρώ, του δε προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη Γ. σε τηλεοπτική εκπομπή στα 2 δισ. ευρώ, μας δικαιώνουν.

Δυστυχώς όμως φοβούμαστε, και μακάρι να διαψευστούμε, ότι και αυτοί πλέον οι υπολογισμοί δυστυχώς θα πέσουν έξω και το έλλειμμα θα φτάσει τα 2,3 με 2,4δισ. ευρώ. Και αυτό διότι :

α) προϋπολογίστηκαν έσοδα από εισφορές ασφαλιστικών ταμείων 4,6δισ. ευρώ, τα οποία θα είναι το πολύ 3δισ. ευρώ (άρα έλλειμμα πάνω από 1,6δισ.)

β) ελάττωση κατά 500.000.000 από την κρατική επιχορήγηση (0,4% αντί 0,6% του ΑΕΠ που είχε αρχικά προβλεφθεί)

γ) μη είσπραξη τοκομεριδίων και λοιπών εσόδων περίπου 200.000.000.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του για το 2012 έχουν προβλεφθεί τα κάτωθι :

1. Το 2012 μόλις το 4,5% του προϋπολογισμού του για την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ιδιώτες ιατρούς –εργαστήρια-πολυϊατρεία (270.000.000 σε σύνολο προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 5,8δισ. ευρώ).

2. Για να ισοσκελιστεί ο τροποποιημένος προϋπολογισμός μετά την ελάττωση κατά 500.000.000 της κρατικής επιχορήγησης, ελαττώθηκε κατά 590.000.000 η δαπάνη για την ιατρική περίθαλψη (ενώ αυξήθηκαν κατά 50.000.000 η φαρμακευτική δαπάνη και 59.000.000 τα λειτουργικά έξοδα του ΕΟΠΥΥ).

3. Συγκριτικά με το 2011 το ποσόν που έχει προβλεφθεί για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις είναι μειωμένο κατά 79%

4. Η φαρμακευτική δαπάνη καλύπτει το 48% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.Τα ανωτέρω φυσικά στοιχεία και ο προϋπολογισμός αν δεν τροποποιηθεί για το 2013 θα έχει χειρότερα αποτελέσματα αφού δυστυχώς προβλέπεται μεγάλη ανεργία και άρα ελαττωμένη ασφαλιστική εισφορά.Κατόπιν των ανωτέρω φαίνεται ότι η επιβίωση του ΕΟΠΥΥ δεν είναι δυνατή αν δεν γίνουν βαθιές τομές και τροποποιήσεις. Προτάσεις από μέρους μας προς την πολιτεία και τους φορείς είναι οι κάτωθι :α) Αύξηση κρατικής επιχορήγησης σε παλαιά ποσοστά επί του ΑΕΠ (αρχικά στο 0,6% και μεσοπρόθεσμα επαναφορά στο 1%)β) Ελάττωση λειτουργικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ.γ) Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις, φάρμακα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.δ) Ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους – οφέλους.ε) Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών αλλά απ’ευθείας μείωση στις χονδρικές τιμές των φαρμάκων και παράλληλη στήριξη της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.στ) Με νομοθετική ρύθμιση οι ασφαλιστικές εισφορές να πηγαίνουν απευθείας στον ΕΟΠΥΥ".


    Στην κορυφή