ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ


Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, επαναπροκηρύσσεται ο προηγούμενος άγονος διαγωνισμός για την πλήρωση εξήντα κενών θέσεων επικουρικών ιατρών σε περιφερειακά νοσοκομεία της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδος. Επίσης, προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός για την πλήρωση δεκαοκτώ νέων θέσεων επικουρικών ιατρών προς κάλυψη προκυψάντων ισάριθμων νέων αναγκών σε αντίστοιχα περιφερειακά νοσοκομεία.

"Επισημαίνεται ότι, παρά την τρέχουσα δυσμενή δημοσιονομική κρίση, το Υπουργείο Υγείας επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την πλήρωση κενών θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία. Ωστόσο, παρά την υφιστάμενη αυξανόμενη ανεργία στον τομέα των ιατρών, διαπιστώνεται απροθυμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη και ως εκ τούτου επαναπροκηρύσσονται 60 κενές θέσεις εργασίας επικουρικών ιατρών οι οποίες και απέβησαν άγονες κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου για την επαναπροκήρυξη των ανωτέρω άγονων κενών θέσεων ιατρών, καθώς και για την προκήρυξη νέων θέσεων ιατρών, επιδιώκεται η άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση της λειτουργίας των περιφερειακών νοσοκομείων προς όφελος της υγείας του Ελληνικού λαού, τόσο σε νησιωτικές, όσο και ηπειρωτικές περιοχές και ως επί το πλείστον παραμεθόριες. " επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.


    Στην κορυφή