ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά ενημερώνουν ότι τα φαρμακεία τους θα λειτουργήσουν κανονικά με ωράριο 08:00 έως 14:30 την ημέρα του Σαββάτου στις 22/12/2012 και 29/12/2012 και θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 2/1/2013. Στις 2/1/2013 το κοινό θα εξυπηρετείται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.


    Στην κορυφή