ΕΟΠΥΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ


Ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας, Πρόεδρος ΕΟΦ, ανέπτυξε τις σημαντικότερες παραμέτρους της φαρμακευτικής ασφάλισης και περίθαλψης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης με ομιλία του στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «ΕΟΠΥΥ: Από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Η εμπιστοσύνη της ιατρικής κοινότητας στη χρήση των γενοσήμων και πως αντιμετωπίζουν οι γιατροί τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία είναι σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύονται από τα ευρήματα των δύο ερευνών που παρουσιάστηκαν καθώς επίσης και το θέμα της πολυφαρμακίας αλλά και οι σχέσεις ασφαλισμένου – ιατρού και ασφαλισμένου – φαρμακοποιού.

Σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας της Κappa Research σχετικά με τις αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού για ζητήματα που σχετίζονται με τη φαρμακευτική ασφάλιση:

* Η συνταγογράφηση φαρμάκων είναι ο δεύτερος συχνότερος λόγος επίσκεψης στον ιατρό.
* Περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 59%) ασφαλισμένους που επισκέφθηκαν ιατρό, δηλώνουν ότι, η συνταγογράφηση των φαρμάκων έγινε ηλεκτρονικά ενώ χειρόγραφα πραγματοποιήθηκε μόνο σε ποσοστό 39%. Ωστόσο, φαίνεται ότι το τελευταίο εξάμηνο, το ποσοστό της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάζει σημαντική αύξηση.
* Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 46%) δήλωσε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ έχει δυσχεράνει την πρόσβαση σε φάρμακα και εξετάσεις σε σχέση με παλαιότερα. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 76% θεωρούν ότι μπορούν να περιοριστούν δραστικά οι σπατάλες στην υγεία, χωρίς να μειωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.

Σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των ιατρών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας για τη χρήση των γενοσήμων και τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας :

* Το σύνολο σχεδόν των πιστοποιημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ (ποσοστό πάνω από το 90%) χρησιμοποιούν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ οι υπόλοιποι που δεν το χρησιμοποιούν, αναφέρουν ως κυριότερη αιτία ότι δεν χρειάζεται ή ότι δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
* Σε ότι αφορά τη χρήση των γενοσήμων φαρμάκων, 8 στους 10 γιατρούς (ποσοστό 78%) με πιστοποίηση στον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν θετική γνώμη για τα γενόσημα, ενώ 9 στους 10 (ποσοστό 91%) δήλωσε ότι συνταγογραφεί γενόσημα εφόσον γνωρίζει ότι κυκλοφορούν νόμιμα και είναι καλής ποιότητας.
* Η πλειοψηφία των πιστοποιημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ (ποσοστό 87%) θεωρούν ότι αρμόδιος για να κρίνει το σκεύασμα που θα δοθεί στον ασθενή, βάσει δραστικής ουσίας είναι ο ιατρός. Επιπλέον, το 38% των ιατρών θεωρούν ότι η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία δε θα μειώσει τη δαπάνη, το 34% ότι θα μειώσει τη δαπάνη αλλά με κίνδυνο της υγείας των ασθενών και μόνο το 23% πιστεύει ότι θα μειώσει τη δαπάνη χωρίς κίνδυνο της υγείας των ασθενών.Ο κ. Τούντας αναφέρθηκε επίσης στα σχετικά ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας Hellas Health IV, σύμφωνα με τα οποία:

· Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (84%) θεωρεί ότι υπάρχει πολυφαρμακία και ότι αυτή οφείλεται στους γιατρούς (50%), στους ασθενείς (24%), στις φαρμακευτικές εταιρίες (19%) και στους φαρμακοποιούς (4%).

· Περισσότεροι από τους μισούς (56%) θεωρούν ότι οι γιατροί συνταγογραφούν ακριβά φάρμακα χωρίς να είναι πάντα απαραίτητα, ενώ έξι στους δέκα (64%) ότι συνταγογραφούν περισσότερα φάρμακα από ό,τι χρειάζεται.

· Είναι αξιοσημείωτο ότι το 63% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει τι είναι τα γενόσημα, ενώ μόνο το 26% όσων γνωρίζουν τι είναι τα γενόσημα θεωρεί ότι έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα. Επιπλέον, το 92% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι ιατροί δεν προτείνουν την αντικατάσταση πρωτότυπου φαρμάκου με ισοδύναμο αντίγραφο.

· Ένας στους τέσσερις (25%) λαμβάνει συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον φαρμακοποιό του χωρίς συνταγή γιατρού. Στις μισές περιπτώσεις από αυτές (50%) το φάρμακο το έχει συστήσει ο φαρμακοποιός, 4 στους 10 (41%) το έχει συστήσει ο γιατρός και σε ποσοστό 8% το έχει συστήσει φίλος ή γνωστός.Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η πολυφαρμακεία ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο, υπάρχει έλλειψη σωστής ενημέρωσης του κοινού, αλλά και των γιατρών και φαρμακοποιών και σαφής δυσαρέσκεια για τον ΕΟΠΥΥ.Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανασυγκρότησης του ΕΟΠΥΥ, να δημιουργηθεί ισχυρή διεύθυνση φαρμάκου για να προωθήσει άμεσα την ολοκλήρωση και βελτίωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, τη συστηματική ενημέρωση ασφαλισμένων και γιατρών, την άσκηση κάθετων πολιτικών ιδίας συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια, την παροχή θετικών κινήτρων στους γιατρούς για σωστή συνταγογράφηση, την έναρξη διαπραγματεύσεων όγκου/αξίας με τις φαρμακευτικές εταιρίες και την εφαρμογή νέας πιο αυστηρής Θετικής Λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων.
    Στην κορυφή