ΕΟΦ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ SINTROM


Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ, η κατάσταση συνοψίζεται ως εξής όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός:

Ο ΕΟΦ διαπίστωσε μικρή μείωση της διάθεσης του φαρμάκου από την αρμόδια εταιρεία για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2012, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2011, η οποία όμως αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2012.

Οι παράλληλες εξαγωγές του φαρμάκου ήταν πολύ περιορισμένες για τους πρώτους 7 μήνες και μηδενικές τον Αύγουστο του 2012.

Αν και από τον ΕΟΦ διαπιστώνεται τόσο η αυξημένη διάθεση από την εταιρία κατά το α΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, όσο και η ομαλή διακίνηση του προϊόντος εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς δεν έχει επέλθει ακόμη, καθώς η ζήτηση που παρατηρείται στα φαρμακεία είναι αυξημένη, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιότητα του θέματος σχετικά με τη διάθεση του φαρμάκου.

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά μέσα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ο ΕΟΦ συνιστά τον εξορθολογισμό τόσο της ζήτησης από τους ασθενείς, όσο και της διάθεσης του προϊόντος από τα φαρμακεία, μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής, δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια του φαρμάκου.


    Στην κορυφή