ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ


Το 18ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο που αρχίζει αύριο τις εργασίες του στην Αθήνα, διοργανώνεται από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, με τη συμμετοχή Ακτινολόγων που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ακτινολογία, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στον επεμβατικό τομέα.

"Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων τομέων, τις νεότερες απεικονιστικές εξελίξεις στην πολυτομική Αξονική Τομογραφία, στην Μαγνητική Τομογραφία, στην Υπερηχοτομογραφία και το PΕT CT.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος με υπερήχους, στην μελέτη του καρδιαγγειακού συστήματος, στην νευροακτινολογία , στην επεμβατική ακτινολογία και στις εφαρμογές της ελαστογραφίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι συνεδρίες με ενεργό συμμετοχή των παρακολουθούντων, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν την άποψή τους κατά τη διερεύνηση ποικίλων κλινικών ερωτημάτων από όλα τα συστήματα.

Οι νεότεροι συνάδελφοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εκπαιδευθούν και να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες στις τεχνικές της υπερηχοτομογραφίας των αγγείων και του μυοσκελετικού συστήματος, δύο τομέων οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την επιστημονική επάρκεια των Ακτινοδιαγνωστών, αλλά και την επαγγελματική τους πορεία.

Πέρα όμως από τα εκπαιδευτικά μαθήματα, το Συνέδριο παρέχει σε όλα τα Ακτινολογικά Τμήματα της Ελλάδος την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εμπειρία τους και να ανταλλάξουν προβληματισμούς και απόψεις μέσα από συνεδρίες αφιερωμένες σε ελεύθερες προφορικές ανακοινώσεις, αλλά και με την επίδειξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων.

Επιπλέον, ειδικές συνεδρίες είναι αφιερωμένες στην ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ευρώπη, την εκπαίδευση στην Επεμβατική Ακτινολογία και Νευροακτινολογία, καθώς και την περιγραφή του Νέου Προγράμματος εκπαίδευσης για την άσκηση της ειδικότητας στην Ακτινολογία που έχει προταθεί από την Εταιρεία. Το Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν το ετήσιο Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων για τους Ειδικευόμενους Ακτινολόγους, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα.Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία εξάλλου θα ενημερώσει διεξοδικά του συνέδρους για τις ενέργειες τις οποίες πραγματοποίησε σχετικά με την Τιμολόγηση των Ακτινολογικών Πράξεων, την ανανεωμένη Ιστοσελίδα της και τις εξελίξεις στον τομέα της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Το τελευταίο θέμα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, η οποία έχει αγωνισθεί για τη θεσμική καθιέρωση της υποειδικότητας της Επεμβατικής Ακτινολογίας, την αναγνώριση του τίτλου του Επεμβατικού Ακτινολόγου και την εναρμόνιση και στην χώρα μας των επιστημονικών συνθηκών με αυτές που ισχύουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι προσπάθειες αυτές στέφονται τώρα με επιτυχία, καθώς πολύ σύντομα θα λάβουν το σχετικό επίσημο τίτλο οι πρώτοι Έλληνες Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, ενώ ανάλογες εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί και για την υποειδικότητα της Νευροακτινολογίας.


Ιδιαίτερη αναφορά θα υπάρξει στα 2 επιστημονικά εγχειρίδια, τα οποία εξέδωσε η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία κατά την τελευταία διετία, με περιεχόμενο το πρώτο τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία και το δεύτερο τα Πρωτόκολλα Ογκολογικής Απεικόνισης. Τα Πρωτόκολλα αυτά ιεραρχούν και κωδικοποιούν την χρήση των απεικονιστικών μεθόδων με βάση την καταλληλότητά τους για το εκάστοτε κλινικό πρόβλημα έτσι ώστε η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων να γίνεται επ’ ωφελεία των ασθενών, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και σημαντική μείωση του κόστους. Τα δύο αυτά εγχειρίδια θα διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους συνέδρους ενώ είναι ήδη διαθέσιμα στην ηλεκτρονική τους μορφή από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helrad.org). Έτσι, μπορούν να κατευθύνουν καταλλήλως Ακτινολόγους και Κλινικούς Ιατρούς κατά την απεικονιστική διερεύνηση των ασθενών τους. Είναι επίσης διαθέσιμα στους φορείς της Πολιτείας που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της χρήσης των απεικονιστικών τεχνικών και του αντίστοιχου οικονομικού κόστους. Για το λόγο αυτό, τα Πρωτόκολλα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας έχουν ήδη γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει στις αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται από ειδική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη στη θέσπιση και εφαρμογή Απεικονιστικών Πρωτοκόλλων."όπως επισήμανε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής και προεδρος του Συνεδρίου Κυριάκος Στριγγάρης.


    Στην κορυφή