ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Την εισαγωγή της Βιοκλινικής Αθηνών στο διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ως Κέντρου Αριστείας στη Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική (Centre of Excellence in Bariatric and Metabolic Surgery), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πιστοποίησης Βαριατρικής Χειρουργικής [European Accreditation Council for Bariatric Surgery (EAC-BS)] της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών του Μεταβολισμού [International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)], ανακοίνωσε ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας «Βιοιατρική».

Στη Βιοκλινική Αθηνών έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος (ειδικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και λειτουργία Ιατρείου Μεταβολικών Παθήσεων με τη συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων για τη φροντίδα των ασθενών που επιθυμούν απώλεια βάρους).

Επιπλέον, ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας «Βιοιατρική» πρόκειται να θέσει σε λειτουργία ειδική ενημερωτική τηλεφωνική γραμμή για την παχυσαρκία, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται όσοι ενδιαφέρονται για βαριατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Περίθλαψης του Ομίλου κ. Γ. Ε. Καραγιάννη, η ένταξη της Βιοκλινικής Αθηνών στο διεθνές πρόγραμμα Κέντρων Αριστείας αποτελεί στρατηγική επιλογή ανάπτυξης για την επόμενη τριετία και αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρίας για την παροχή επιστημονικά και ποιοτικά άρτιων κλινικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς που πάσχουν από κλινικά σοβαρή παχυσαρκία και επιθυμούν να αντιμετωπισθούν χειρουργικά.


    Στην κορυφή