ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΜ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (EOM) ξεκινά από σήμερα 23 Νοεμβρίου 2011, μια τρίμηνη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού πάνω στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί σε 15 πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της Αττικής, καθώς και σε 30 Νοσοκομεία, όπου οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ μαζί με εθελοντές θα ενημερώνουν φοιτητές, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και απλούς πολίτες, μέσα από μια οργανωμένη δράση επικοινωνίας σε κάθε έναν από τους παραπάνω χώρους.

Η αρχή έγινε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την τοποθέτηση ειδικών περιπτέρων του ΕΟΜ, στην είσοδο του Υπουργείου, από τα οποία οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο αλλά και ενδιαφερόμενοι πολίτες, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους στόχους και τις δράσεις του Ε.Ο.Μ., αλλά κυρίως για το πολύτιμο δώρο της ζωής, που αποτελεί η Δωρεά Οργάνων.


    Στην κορυφή