ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


Έπειτα από σχετικό αίτημα των εργαζομένων στις μονάδες Ψυχικής Υγείας πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας κα Φωτεινή Ν. Σκοπούλη και το Γενικό Γραμματέα κ. Πελοπίδα Καλλίρη. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, έθεσαν το θέμα της καθυστέρησης στη χρηματοδότησή τους.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώθηκαν για τα εξής:1. Πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ, που προέρχονται από την παρακράτηση του 2% για την Ψυχική Υγεία πρόκειται να αποδοθούν άμεσα στους φορείς. Ήδη, δύο (2) εκατ. ευρώ έχουν ενσωματωθεί στον αντίστοιχο κωδικό του Υπουργείου Υγείας και εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να ενσωματωθούν άλλα τρία (3) εκατ. ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους2. Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η παρακράτηση του 2% επί των προμηθειών για την Ψυχική Υγεία να επεκταθεί σε όλους τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Έχει αποσταλεί σχετική οδηγία βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου3. Επιπλέον, με την απόφαση απόδοσης της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο, η Υφυπουργός ζήτησε από τους φορείς των ΜΚΟ να δοθεί προτεραιότητα στην απόδοση των μισθών των εργαζομένων στις δομές Ψυχικής Υγείας4. Καταβάλλονται προσπάθειες, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, για να αποδοθούν στο Υπουργείο Υγείας δέκα (10) εκ. ευρώ από ταμειακά διαθέσιμα εποπτευόμενων φορέων ώστε αυτά να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας5. Το Υπουργείο Υγείας έχει καταβάλει μέχρι σήμερα το 100% του ποσού που είχε κατανεμηθεί για την κρατική επιχορήγηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας για το έτος 2012Μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στις ΜΚΟ 42.168.000 ευρώ.Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου, Χρήστος Μαντάς, και Ανδρέας Ξανθός.


    Στην κορυφή