ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 2ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΩΝ ΣΤΟ ΤΖΑΝΕΙΟ


"Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε δεν αντιστοιχεί στη πραγματικότητα, καθώς καλύπτονται πλήρως τις ανάγκες των οροθετικών πολιτών στις προβλεπόμενες αντιρετροϊκες θεραπείες", υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η 2η ΥΠΕ μετά την καταγγελία για έλλειψη αντιρετροϊκων φαρμάκων στο Τζάνειο: .

"Καμία υπηρεσία της αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας δεν ανέφερε έλλειψη ή αδυναμία κάλυψης των ειδικών αυτών θεραπειών. Οι υπηρεσίες μας μεριμνούν ώστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα είδη στην αναγκαία και επιβαλλόμενη ποσότητα.

Η μέριμνα αυτή επιβάλλει την ποσοτική και πρώιμη έκφραση των προβλέψιμων σχετικών αναγκών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την ένταξη των σχετικών κονδυλίων στους προϋπολογισμούς.

Οι υγειονομικές μονάδες της 2ης Υ.ΠΕ που εντέλλονται να χορηγούν αυτές τις εξειδικευμένες και υψηλού κόστους θεραπείες, βρίσκονται συνεχώς σε συνεργασία τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αδιατάρακτη θεραπευτική κάλυψη των οροθετικών πολιτών".
    Στην κορυφή