ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ


Το 2009 ανέφερε ο υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης οι δικαιούχοι ήταν 237.000 άτομα, αριθμός που έφτασε το 2010 τους 244.000 και τους 242.000 ευρώ τον Αύγουστο του 2011, ενώ όσοι δεν πήγαν να απογραφούν δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα, που το επόμενο δίμηνο θα καταβάλεται μέσω τράπεζας.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, στην τελευταία απογραφή προσήλθαν 203.000 άτομα. Όσοι δεν πήγαν, έπαιρναν διπλό ή τριπλό επίδομα, νεκροί που έπαιρναν οι συγγενείς το επίδομα και όσοι έπαιρναν παράνομα το επίδομα.


    Στην κορυφή