ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ


Νέες ελπίδες για τους ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο προσφέρει η νέα θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Χρήση στον Άνθρωπο (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) που συνιστά την έγκριση της πανιτουμουμάμπης ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε συνδυασμό με FOLFOX και ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε συνδυασμό με FOLFIRI, σε ασθενείς που έχουν λάβει χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με φθοριοπυριμιδίνη (εξαιρουμένης της ιρινοτεκάνης) για ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο με KRAS φυσικού τύπου, μετά από επιτυχή διαδικασία επανεξέτασης από την Amgen.

«Αυτή η γνωμοδότηση, για την οποία εκκρεμεί η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ένα θετικό βήμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς που αντιμετωπίζουν μια επιθετική νόσο με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές» δήλωσε ο Willard H. Dere, M.D., ανώτερος αντιπρόεδρος και διεθνής επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της Amgen. «Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν πανιτουμουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν περισσότερο χωρίς επιδείνωση της νόσου, σε μια νόσο στην οποία λίγοι στοχευμένοι παράγοντες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται με χημειοθεραπεία».

Η πανιτουμουμάμπη είναι ήδη εγκεκριμένη και καθιερωμένη σε 40 χώρες ως μονοθεραπεία για ασθενείς με mCRC με KRAS φυσικού τύπου, όταν η κλασική χημειοθεραπεία δεν είναι πλέον αποτελεσματική.


    Στην κορυφή