ΕΛΛΙΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ


Εσφαλμένες αντιλήψεις εχουν σε μεγάλο ποσοστό οι γυναικες για την αντισύλληψη, ενώ διεθνής έρευνα έδειξε σημαντικά κενά στην ενημερωση και στις γνωσεις των γυναικών για το θέμα.

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά ευρήματα από τη διεθνή διαδικτυακή έρευνα I Plan On… , στην οποία συμμετείχαν 4.199 γυναίκες ηλικίας 18–35 ετών από εννέα χώρες. Από τις απαντήσεις των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, αποκαλύφθηκαν μύθοι και εσφαλμένες αντιλήψεις που επικρατούν για την αντισύλληψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι πολλές γυναίκες δεν γνώριζαν τον σωστό τρόπο χρήσης ορισμένων τύπων αντισύλληψης.

Επιπλέον, οι περισσότερες από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα θα άλλαζαν κάτι στη μέθοδο αντισύλληψης που χρησιμοποιούν. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα μιας γυναίκας να επιλέξει—και να χρησιμοποιήσει—την καλύτερη μέθοδο αντισύλληψης για αυτή.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2012 στο 12ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Αντισύλληψη και την Αναπαραγωγική Υγεία (ESC), οι περισσότερες γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισύλληψη παίρνουν το χάπι, ενώ λίγες είναι οι γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισύλληψη μακράς δράσης. Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που πολλές γυναίκες είχαν συζητήσει για την αντισύλληψη με τον γιατρό τους, λίγες από αυτές είχαν συζητήσει για άλλες επιλογές εκτός από το χάπι. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα, πολλές είχαν συζητήσει για τον τρόπο ζωής τους με τον γιατρό, όμως, μόνο οι μισές ήταν σίγουρες ότι ελήφθη υπόψη το στοιχείο αυτό.

«Οι γυναίκες και οι γιατροί τους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο ζωής όταν εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές αντισύλληψης», δήλωσε η Δρ Diana Mansour, Σύμβουλος Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής στο τοπικό σύστημα περίθαλψης του Newscastle, Επικεφαλής των Υπηρεσιών Σεξουαλικής Υγείας των Νοσοκομείων του Newcastle στην Αγγλία. «Πρέπει να επιμορφώσουμε περαιτέρω τις γυναίκες σχετικά με τις επιλογές αντισύλληψης και να ξεδιαλύνουμε τις όποιες παρανοήσεις υπάρχουν έτσι ώστε ενήμερες πλέον να λαμβάνουν τις κατάλληλες για αυτές αποφάσεις».


Μύθοι και παρανοήσεις για την αντισύλληψη

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη σε εννέα χώρες παγκοσμίως, οι απαντήσεις έδειξαν ότι πολλές γυναίκες – ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της ηλικίας τους – είχαν εσφαλμένες αντιλήψεις για την αντισύλληψη:

· Περισσότερες από 1 στις 4 γυναίκες (28%, 1.169 από 4.199) πιστεύουν ότι οι μακράς δράσης αναστρέψιμες μέθοδοι αντισύλληψης (LARC) αποτελούν μια μόνιμη (ήτοι, μη αναστρέψιμη) επιλογή αντισύλληψης.

· Δεκαεννέα τοις εκατό (19%, 812 από 4.199) των γυναικών που απάντησαν πιστεύουν ότι οι μακροχρόνιες μέθοδοι αντισύλληψης απαιτούν χειρουργείο και επέμβαση εισαγωγής στη μήτρα.

· Το ένα τρίτο σχεδόν των γυναικών που απάντησαν (31%, 1.309 από 4.199) πιστεύουν ότι τα αντισυλληπτικά χάπια έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας (είναι, δηλ., ο καλύτερος τρόπος προστασίας από μια εγκυμοσύνη) από όλες τις μεθόδους αντισύλληψης.

· Σχεδόν μία στις πέντε γυναίκες που απάντησαν (19%, 778 από 4.199) δεν πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να μείνουν έγκυοι σε περίπτωση παράλειψης ενός χαπιού.


Οι περισσότερες γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα θα άλλαζαν κάτι στην αντισύλληψή τους. Λίγες γυναίκες είχαν συζητήσει με τους γιατρούς τους άλλες επιλογές εκτός από το αντισυλληπτικό χάπι.

Εκτός από τα θέματα γνώσεων και αντιλήψεων για την αντισύλληψη, οι ερωτήσεις της έρευνας επιδίωξαν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές αντισύλληψης και την διαδικασία συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης. Σε όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, το αντισυλληπτικό χάπι ήταν η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη αντισυλληπτική μέθοδος (44%, 1.832 από 4.199). Μόνο το 21% των γυναικών χρησιμοποιούν άλλη μέθοδο (εκτός από προφυλακτικά) (884 από 4.199). Λιγότερο από το 10% των γυναικών, χρησιμοποιούν μακράς δράσης μέθοδο αντισύλληψης, π.χ. ενέσεις ορμονών, εμφύτευμα/ράβδο, ενδομήτριο σπείραμα (IUD) ή ενδομήτριο σύστημα (IUS) (387 από 4.199).

Αναφορικά με τις επιλογές αντισύλληψης και τη συμβουλευτική, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής:

· Για τις γυναίκες που δεν σκοπεύουν να μείνουν έγκυοι στο άμεσο μέλλον (68%, 2.854 από 4.199), σχεδόν οι μισές (48%, 1.356 από 2.854) προτιμούν να επικεντρωθούν πρώτα στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων πριν να αποκτήσουν παιδιά.

· Αν και το 76% των γυναικών που χρησιμοποιούν επί του παρόντος αντισύλληψη είχαν συζητήσει για τον τρόπο ζωής τους με τους γιατρούς τους, σχεδόν οι μισές (50%, 1.632 από 3.275) ήταν σίγουρες ότι οι γιατροί τους έλαβαν υπόψη τον τρόπο ζωής των γυναικών κατά τη χορήγηση της τρέχουσας μεθόδου αντισύλληψης.

· Τα δύο τρίτα των γυναικών (66%, 2.792 από 4.199) είχαν συζητήσει με τους γιατρούς τους για τα αντισυλληπτικά χάπια, αλλά λίγες είχαν συζητήσει για άλλες επιλογές εκτός από τα χάπια (π.χ. IUD 19% (808 από 4.199), επίθεμα 18% (747 από 4.199), κολπικός δακτύλιος 16% (684 από 4.199), εμφύτευμα/ράβδος 13% (564 από 4.199) και ενέσεις ορμονών 13% (559 από 4.199)).

· Από τις 2.316 γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίες χρησιμοποιούν μέθοδο αντισύλληψης ορμονικού τύπου, η πλειοψηφία (72%, 1.674 από 2.316) θα ήθελε να αλλάξει κάτι στη μέθοδο αντισύλληψης.

· Το ένα τρίτο σχεδόν (30%, 692 από 2316) από όλες τις γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονικού τύπου αντισύλληψη είπαν ότι θα ήθελαν να μην χρειάζεται τακτική λήψη. Από τις 692 γυναίκες που θα ήθελαν να μην χρειάζεται τακτική λήψη, 96% (664 από 692) έπαιρναν αντισυλληπτικό χάπι.

· Σχεδόν οι μισές γυναίκες που χρησιμοποιούν IUD (46%, 70 από 152) και εμφύτευμα/ράβδο (44%, 35 από 80) και το ένα τέταρτο των γυναικών που παίρνουν το χάπι (25%, 464 από 1,832) ανέφεραν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι στη μέθοδο αντισύλληψής τους.


«Πολλές από τις γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα ανέφεραν ότι θα ήθελαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων πριν να αποκτήσουν παιδιά. Αυτό το εύρημα της έρευνας είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο τα προσωπικά σχέδια και οι προτεραιότητες μιας γυναίκας μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης», δήλωσε η Δρ Fabiola Beligotti, Περιφερειακή Διευθύντρια Ιατρικών Υποθέσεων της MSD και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Είναι σημαντικό οι γυναίκες να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για τις επιλογές που έχουν έτσι ώστε να μπορούν να βρουν την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με την προσωπική τους κατάσταση και κατόπιν να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη συγκεκριμένη μέθοδο».


Σχετικά με τη μελέτη

Η “I Plan On…” ήταν μια διαδικτυακή, πολυεθνική, παγκόσμια έρευνα με ερωτηματολόγιο που εκπονήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών αγοράς Growth for Knowledge (GfK), για λογαριασμό της MSD. Συνολικά, 4.199 γυναίκες ηλικίας 18–35 ετών από εννέα χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Μεξικό, Ισπανία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2011. Οι 27 ερωτήσεις αφορούσαν τις επιλογές αντισύλληψης και τη συμβουλευτική, τον τρόπο που ενσωματώνουν οι γυναίκες την αντισύλληψη στο πλάνο ζωής τους καθώς τις γνώσεις και τις αντιλήψεις που επικρατούν για τις μεθόδους αντισύλληψης.Ρεπορτάζ Υγείας


    Στην κορυφή