ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ


Το Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό στη Γέννα ENCA hellas http://wiki.naissance.asso.fr/pmwiki.php/Enca/Greece δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας, ως μια πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων οργανισμών και πολιτών και αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA - European Network of Childbirth Associations.

Μέσω του δικτύου του ENCA Hellas φορείς και άτομα που ασχολούνται με την υποστήριξη της μητρότητας και την περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα, συνεργάζονται, ενώνουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους, ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Το ENCA Hellas στοχεύει στη διάδοση της γνώσης και των δράσεων που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες και συνεργάζεται με μια πληθώρα ατόμων, ομάδων, οργανισμών, συλλόγων και φορέων.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENCA
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών για τον Τοκετό ENCA ιδρύθηκε το 1993 στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, ως μια πρωτοβουλία του GfG (Οργανισμός Περιγεννητικής Αγωγής), με στόχο τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας για τις μητέρες και τα μωρά. Μέλη του αποτελούν ιδιώτες και φορείς ενεργών πολιτών, καταναλωτών, γονέων, εκπαιδευτών και συμβούλων τοκετού, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να υπάρξουν στρατηγικές ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες, το περιβάλλον και ο τρόπος αντιμετώπισης στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό και στην περίοδο μετά τη γέννα, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, το ENCA υποστηρίζει την Ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών, τη γέννα με επίκεντρο την οικογένεια, το θηλασμό, την περιγεννητική φροντίδα από μαίες και συμβούλους μητρότητας.

Χώρες-μέλη στο δίκτυο του ENCA είναι: Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Βοσνία Ερσεγοβίνη, Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία.


    Στην κορυφή